Side 1 af 2.

ORØGAARD VANDVÆRK

 

 

T A K S T B L A D

 

                                                 (ALLE ANFØRTE PRISER ER incl. MOMS)

               

 

 

                                                                        2007

 

BIDRAG TIL

 

 

 

MEDLEMSSKAB AF VANDVÆRKET.                  

 

 

En familiehus/sommerhus med medlemsskab af vandværket

i grundejerforeningsområdet.                                                                          Kr.  11,510

                                                                                                                                   

 

 

UDEN MEDLEMSSKAB AF VANDVÆRKET.

 

Anlægsudgifter ved etablering af forsyningsledning, stikledning, stophane, målerbrønd og vandmåler.

 

Ved nyanlæg betales bidrag til forsyningsledning og stikledning, afsluttet med stophane, målerbrønd og vandmåler.

Bidraget er de faktiske udgifter, oplyst ved underhåndsbud fra 2 entreprenører, eller ved egentlig licitation. Herudover tillægges beløb fra rådgiverhonorar, advokathonorar, tinglysningsudgifter samt værkets udgifter ved bidrag til projektering og tilsyn.

 

Stikledninger lægges 1 m ind på hver parcel, eller 1 m fra forsyningsledningen på dyrket eller ikke dyrket areal, skel eller vej, der afsluttes med anlæg af stophane, målerbrønd og vandmåler.

Gravearbejdet vil det være muligt for den enkelte ejer, selv at udføre på egen grund, under respekt af entreprenørens eventuelle forbehold, og vandværkets tilsyn. Man vil herved selv have det totale ansvar, for drænledninger, blød bund herunder lovgivning m.m.

Forsyningsledningsbidrag, beregnes på grundlag af miljøministeriets bekendtgørelse herom, og kommunens godkendelse af hvert enkelt ledningsafsnit.

 

Udgiften til forsyningsledning, stikledning med stophane, målebrønd og vandmåler, samt medlemsafgiften skal erlægges, inden arbejdet påbegyndes.

 


 

                                                                                                                                    side 2 af 2

 

 

ORØGAARD VANDVÆRK

 

 

LØBENDE VANDAFGIFTER(driftsbidrag) pr. år:( opkr. halvårlig)

(1.5 og 1.11)

 

 

2007

 

                                 

                                                                                                                         incl.moms

 

Fast afgift                                                                                            Kr.               950,00

 

Afgift og miljøafgifter grundejere under Orøgaard grf.                      Kr.                 15,45

 

Landbrug og "ESMOSEGÅRD” efter måler pr. m3 uden                   

medlemskab af vandværk ( inkl. kr. 6,25 miljøafgift)                         Kr.                15,45

Værket kan opkræve a conto bidrag.

 

Pr m3 lev. vand til Enghavens vandværk efter måler uden

medlemskab af vandværk     (exl Kr. 6,25 i miljøafgift)                    Kr.                    9,20

                                     

 

Aftagere af vand af vandværket, skal følge det til enhver tid gældende regulativ for aftagelse af vand fra vandværket.

 

 

 

Særgebyrer.

Vandmåler udskiftes efter ca. 8 års funktionstid til dagspris inkl. montage.

 

Restancegebyr                                                                                   Kr              125,00

 

Lukkegebyr                                                                                         Kr.             175,00

 

Genåbningsgebyr + påløbende omkostninger                                   Kr.             175,00

 

Vandspild samt ulovlig vanding                                                          Kr.             310,00