Orøgaard Vandværk Driftsregnskab 2013
INDTÆGTER. UDGIFTER.
Vandafgift: medlemmer kr. 112.864,99 Forsyningsnet:
Vandafgift: Enghaven kr. 40.388,73 Vedligeh. Forsyningsnet i alt kr. 7.743,07
Vandafgift: andre kr. 14.454,69 Stophaner / målere kr. 41.516,00
Miljøafgifter kr. 13.443,00 Forsikringer kr. 1.084,00
Renter kr. 2.334,41 Afskrivning forsyningsnet kr. 17.750,00
Gebyr for sent betalt kr. 1.302,29 Møder, porto, tryksager,repræ kr. 9.440,49
Aflæsning af målere kr. 3.113,46 Kgt. fællesvandværker kr. 2.280,00
(Holbæk kommune) EDB kr. 6.408,80
Bestyrelseshonorar kr. 20.000,00
Miljøafgifter kr. 13.443,00
Henlagt til vedligeholdelse kr. -51.507,46
Hovedanlæg:
El Nesa kr. 10.277,15
Ejd. skat kr. 940,00
Forsikringer kr. 3.554,00
Vandindvindingsafgift kr. 0,00
Vandanalyser kr. 11.336,56
Vedligehold & pasning kr. 68.787,96
      Afskrivning Hovedanlæg 12/13 kr. 24.848,00
ialt kr. 187.901,57 ialt kr. 187.901,57
Status pr. 31.12.2013
AKTIVER.
Kasse  kr. 0,00
Bankbeholdning kr. 460.044,19
Mellemregning grundejerf. kr. -2.551,56
Ejendomsværdi 01.10.2011 kr. 25.100,00
Værdi hovedanlægget  1.1 2013 192.666,30
Afskrivning                2013/2014 -24.848,00 kr. 167.818,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2013 255.622,00
Afskrivning -17.750,00 kr. 237.872,00
Tilgodehavende drift i alt   kr. 52.042,26
ialt kr. 940.325,19
PASSIVER.
Skyldig moms kr. 7.413,09
Diverse kreditorer Kr. 11.703,81
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2013 320.734,30
Overf. fra drift 2013 -51.507,46 kr. 269.226,84
Hensat til EDB kr. 5.430,00
Hensat til advokat kr. 8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2013   kr. 638.051,45
ialt kr. 940.325,19
den  08.04.2014
     
Henning Peterslund
kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt samt udestående fordringer kontrolleret.
 den  08.04.2014
         
Kjeld Olesen Per Sjøstedt
revisor    revisor