Orøgaard Vandværk Driftsregnskab 2012 04.05.13
INDTÆGTER. UDGIFTER.
Vandafgift: medlemmer kr. 98.043,13 Forsyningsnet:
Vandafgift: Enghaven kr. 36.084,72 Vedligeh. Forsyningsnet i alt kr. 3.047,10
Vandafgift: andre kr. 21.050,46 Stophaner / målere kr. 867,72
Miljøafgifter kr. 12.785,00 Forsikringer kr. 1.084,00
Renter kr. 2.337,99 Afskrivning forsyningsnet kr. 16.150,00
Gebyr for sent betalt kr. 600,00 Møder, porto, tryksager,repræ kr. 12.781,74
Aflæsning af målere kr. 3.019,38 Kgt. fællesvandværker kr. 2.185,00
(Holbæk kommune) EDB kr. 1.459,00
Bestyrelseshonorar kr. 15.800,00
Miljøafgifter kr. 12.785,00
Henlagt til vedligeholdelse kr. 44.446,25
Hovedanlæg:
El Nesa kr. 5.188,04
Ejd. skat kr. 392,59
Forsikringer kr. 3.554,00
Vandindvindingsafgift kr. 0,00
Vandanalyser kr. 5.594,00
Vedligehold & pasning kr. 26.758,24
      Afskrivning Hovedanlæg 10/11 kr. 21.828,00
ialt kr. 173.920,68 ialt kr. 173.920,68
Status pr. 31.12.2012
AKTIVER.
Kasse  kr. 0,00
Bankbeholdning kr. 486.051,27
Mellemregning grundejerf. kr. 378,19
Ejendomsværdi 01.10.2011 kr. 25.100,00
Værdi hovedanlægget  1.1 2012 163.694,30
Udpumpningsanlæg 50.800,00
Afskrivning                2011/2012 -21.828,00 kr. 192.666,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2012 271.772,00
Afskrivning -16.150,00 kr. 255.622,00
Tilgodehavende drift i alt   kr. 42.640,97
ialt kr. 1.002.458,73
PASSIVER.
Skyldig moms kr. 19.961,23
Diverse kreditorer Kr. 9.781,75
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2012 276.288,05
Overf. fra drift 2012 44.446,25 kr. 320.734,30
Hensat til EDB kr. 5.430,00
Hensat til advokat kr. 8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2012   kr. 638.051,45
ialt kr. 1.002.458,73
den  16.04.2013
     
Henning Peterslund
kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt samt udestående fordringer kontrolleret.
 den  16.04.2013
         
Kjeld Olesen Per Sjøstedt
revisor    revisor