Orøgaard Vandværk Driftsregnskab 2011
INDTÆGTER. UDGIFTER.
Vandafgift: medlemmer kr. 92.554,37 Forsyningsnet:
Vandafgift: Enghaven kr. 32.285,03 Vedligeh. Forsyningsnet i alt kr. 14.873,18
Vandafgift: andre kr. 14.352,72 Stophaner / målere kr. 1.167,28
Miljøafgifter kr. 10.110,00 Forsikringer kr. 1.214,00
Renter kr. 2.185,81 Afskrivning forsyningsnet kr. 16.150,00
Gebyr for sent betalt kr. 1.960,00 Møder, porto, tryksager,repræ kr. 9.937,42
Aflæsning af målere kr. 2.920,67 Kgt. fællesvandværker kr. 1.890,00
(Holbæk kommune) EDB kr. 1.559,60
Bestyrelseshonorar kr. 11.550,00
Miljøafgifter kr. 10.110,00
Henlagt til vedligeholdelse kr. 12.307,13
Hovedanlæg:
El Nesa kr. 5.133,47
Ejd. skat kr. 1.214,66
Forsikringer kr. 3.516,00
Vandindvindingsafgift kr. 2.835,00
Vandanalyser kr. 6.743,60
Vedligehold & pasning kr. 37.491,26
      Afskrivning Hovedanlæg 10/11 kr. 18.676,00
ialt kr. 156.368,60 ialt kr. 156.368,60
Status pr. 31.12.2011
AKTIVER.
Kasse  kr. 0,00
Bankbeholdning kr. 459.978,79
Mellemregning grundejerf. kr. 2.373,03
Ejendomsværdi: kr. 25.100,00
Værdi hovedanlægget  1.1 2011 182.370,30
Måler udskiftet 0,00
Afskrivning                2010/2011 -18.676,00 kr. 163.694,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2011 287.922,00
Afskrivning -16.150,00 kr. 271.772,00
Tilgodehavende drift i alt   kr. 33.385,83
ialt kr. 956.303,95
PASSIVER.
Skyldig moms kr. 11.680,60
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 6.656,85
Diverse kreditorer Kr. 9.697,00
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2011 263.980,92
Overf. fra drift 2011 12.307,13 kr. 276.288,05
Hensat til EDB kr. 5.430,00
Hensat til advokat kr. 8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2011   kr. 638.051,45
ialt kr. 956.303,95
den  19.04.2012
     
Henning Peterslund
kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
 den  19.04.2012
         
Kjeld Olesen Per Sjøstedt
revisor    revisor