Orøgaard vandværk BUDGETFORSLAG for 2014 04.05.2013
regnskab budget budget forslag budget
2012 2012 difference 2013 2014
Indtægter:
Vandafgifter 98.043 107.700 -9.657 107.700 118.000
Vandafgifter Enghave 36.085 35.000 1.085 35.000 32.000
Vandafgifter tilsluttede gårde 21.050 12.000 9.050 12.000 15.000
Miljøafgifter 12.785 12.000 785 12.000 12.000
Renter 2.338 8.000 -5.662 8.000 2.500
Gebyr for sent betalt 600
Aflæsning af målere - Holb.Komm. 3.019 2.500 519 2.500 2.500
Indtægter ialt 173.921 177.200 -3.279 177.200 182.000
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Vedligeholdelse ialt. 3.047 10.000 -6.953 10.000 10.000
Henlagt til vedligeholdelse 44.446 17.750 26.696 17.750 12.422
Rep. stophaner 868 868
Forsikringer og skat 1.084 1.600 -516 1.600 1.600
Afskrivning forsyningsnet 16.150 16.150 0 16.150 16.150
Møder, porto m.v. 12.782 10.000 2.782 10.000 14.000
Kgt. Fællesvandværk 2.185 1.600 585 1.600 3.000
EDB/vedligeholdelse 1.459 5.000 -3.541 5.000 5.000
Honorar/telefon/formand/kass. 15.800 15.700 100 19.800 20.000
Miljøafgift 12.785 12.000 785 12.000 12.000
Hovedanlæg:
El 5.188 5.000 188 5.000 6.000
Forsikringer & skat 3.947 6.000 -2.053 6.000 6.000
Vandanalyser 5.594 20.000 -14.406 20.000 20.000
Vandindvindingsafgift 0 4.000 -4.000
Tilsyn og vedligeholdelse. 26.758 34.000 -7.242 34.000 34.000
afskrivning 21.828 18.000 3.828 18.400 21.828
Hovedanlæg i alt 63.315 87.000 -23.685 83.400 87.828
Udgifter ialt: 173.921 176.800 -2.879 177.300 182.000
         
Betaling for miljø-, vand- og fast afgift år 2013   år 2014  
Miljø Vandafgift Fast Miljø Vandafgift Fast
AFGIFTER : afgifter pr. m3 afgift afgifter pr. m3 afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms 5,90 8,84 1080 5,90 9,08 1.120
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms 7,38 11,05 1.350 7,38 11,35 1.400
INDTÆGTER : år 2013     år 2014  
Antal aftagere / fastafgift ialt 94 1.080,00 101.520 94 1.120,00 105.280
Beregnet forbrug pr. år  m3 1400 8,84 12.376 1400 9,08 12.712
Forventet indtægt     113.896     117.992
Vandafgiften for 2014 er tillagt 2,7 % i dyrtidstillæg i forhold til 2013 [fastafgiften med  3,7 %]
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for vandværkets medlemmer
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen,  idet Enghaven kun skal betale til
hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt
 10% til administration pr. m3 - Enghavens Vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m3 : 19,94
Aftaget for : 2010 2011 2012 2013 2014
Gårdene og drivhuset m3  876 710 856 700 700
Medlemmerne Orøgaard m3 1395 1263 1580 1400 1400
vandspild 670 466 157
Enghaven m3 1710 1733 1666 1700 1600
i alt  4651 4172 4259 3800 3700
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. 
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.
Henning Peterslund
kasserer