Orøgaard vandværk BUDGETFORSLAG
budget budget regnskab budget
Indtægter: 2012 2013 2011 2011 difference
Vandafgifter 107.700 107.700 92.554 95.000 -2.446
Vandafgifter Enghave 35.000 35.000 32.285 40.000 -7.715
Vandafgifter tilsluttede gårde 12.000 12.000 14.353 12.000 2.353
Miljøafgifter 12.000 12.000 10.110 12.000 -1.890
Renter 8.000 8.000 2.186 8.000 -5.814
Gebyr for sent betalt 1.960
Aflæsning af målere - Holb.Komm. 2.500 2.500 2.921 2.500 421
Indtægter ialt 177.200 177.200 156.369 169.500 -13.131
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Forsikringer og skat 1.600 1.600 1.214 1.600 -386
Afskrivning forsyningsnet 16.150 16.150 16.150 16.150 0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10.000 10.000 17.329 10.000 7.329
Rep. stophaner 1.167 0 1.167
Honorar/telefon/formand/kass. 15.700 15.700 11.550 7.500 4.050
Møder, porto m.v. 10.000 10.000 9.937 10.000 -63
EDB/vedligeholdelse 5.000 5.000 1.560 5.000 -3.440
Kgt. Fællesvandværk 1.600 1.600 1.890 1.600 290
Miljøafgift 12.000 12.000 10.110 12.000 -1.890
Hensat til vedligehold/afskrivning 17.750 17.750 12.307 17.750 -5.443
Hensat til jubilæumsfond 0 0
Hovedanlæg:
Forsikringer & skat 6.000 6.000 4.731 6.000 -1.269
Vandanalyser 20.000 20.000 6.744 20.000 -13.256
El 5.000 5.000 5.133 5.000 133
Vandindvinding 4.000 4.000 2.835 4.000 -1.165
Tilsyn og reng./vedl. 34.000 34.000 35.035 34.000 1.035
afskrivning 18.000 18.400 18.676 16.400 2.276
Hovedanlæg i alt ( 87.000 87.400 )             ( 73.154 85.400 -12.246 )
Udgifter ialt: 176.800 177.200 156.369 167.000 -10.631
         
Betaling for miljø-, vand- og fast afgift år 2012   år 2013  
Miljø Vandafgift Fast Miljø Vandafgift Fast
AFGIFTER : afgifter pr. m3 afgift afgifter pr. m3 afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms 5,00 8,56 1000 5,00 8,84 1080
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms 6,25 10,70 1.250 6,25 11,05 1.350
INDTÆGTER : år 2012     år 2013  
Antal aftagere + afgift incl. moms 94 1000 94.000 94 1080 101.520
Beregnet forbrug pr. år  m3 1600 8,56 13.696 1600 8,84 14.144
Forventet indtægt     107.696     115.664
Vandafgiften for 2013 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2012 [fastafgiften med 8%]
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for 
Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen,  
idet Enghaven kun skal betale til Hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter 
nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt 10% til administration pr. m3 
Enghavens vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m3 :   19,94
Aftaget for : 2010 2011 2012 2013
Gårdene og drivhuset m3  877 600 600 600
Medlemmerne Orøgaard m3 1968 1600 1600 1600
Enghaven m3 1655 2300 2000 1800
i alt  4500 4500 4200 4000
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. 
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.