Orøgaard vandværk BUDGETFORSLAG
budget budget regnskab budget
Indtægter: 2011 2012 2010 2010 difference
Vandafgifter 95.000 107.700 91.769 98.100 -6.331
Vandafgifter Enghave 40.000 35.000 18.890 39.200 -20.310
Vandafgifter tilsluttede gårde 12.000 12.000 14.103 7.000 7.103
Miljøafgifter 12.000 12.000 12.065 10.000 2.065
Renter 8.000 8.000 5.124 8.000 -2.876
Gebyr for sent betalt 1.500
Aflæsning af målere - Holb.Komm. 2.500 2.500 3.585 2.500 1.085
Indtægter ialt 169.500 177.200 147.036 164.800 -17.764
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Forsikringer og skat 1.600 1.600 0 1.400 -1.400
Afskrivning forsyningsnet 16.150 16.150 16.150 16.150 0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10.000 10.000 17.161 10.000 7.161
Rep. stophaner 2.052 0 2.052
Honorar/telefon/formand/kass. 7.500 15.700 7.100 6.500 600
Møder, porto m.v. 10.000 10.000 8.535 10.000 -1.465
EDB/vedligeholdelse 5.000 5.000 488 5.000 -4.512
Kgt. Fællesvandværk 1.600 1.600 1.635 1.600 35
Miljøafgift 12.000 12.000 12.065 10.000 2.065
Hensat til vedligehold/afskrivning 17.750 17.750 10.008 15.000 -4.992
Hensat til jubilæumsfond 0 5.000 -5.000
Hovedanlæg:
Forsikringer & skat 6.000 6.000 7.086 4.500 2.586
Vandanalyser 20.000 20.000 11.088 18.650 -7.562
El 5.000 5.000 4.129 4.500 -371
Vandindvinding 4.000 4.000 2.790 3.600 -810
Tilsyn og reng./vedl. 34.000 34.000 28.934 34.000 -5.066
afskrivning 16.400 18.000 17.816 16.400 1.416
Hovedanlæg i alt ( 85.400 87.000 ) 71.842 81.650 -9.808
Udgifter ialt: 167.000 176.800 147.036 162.300 -15.264
         
Betaling for miljø-, vand- og fast afgift år 2011   år 2012  
Miljø Vandafgift Fast Miljø Vandafgift Fast
AFGIFTER : afgifter pr. m3 afgift afgifter pr. m3 afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms 5,00 8,30 912 5,00 8,56 1000
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms 6,25 10,38 1.140 6,25 10,70 1.250
INDTÆGTER : år 2011     år 2012  
Antal aftagere + afgift incl. moms 94 912 85.728 94 1000 94.000
Beregnet forbrug pr. år  m3 1600 8,30 13.280 1600 8,56 13.696
Forventet indtægt     99.008     107.696
Vandafgiften for 2012 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2011 [fastafgiften med 8%]
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for 
Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen,  
idet Enghaven kun skal betale til Hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter 
nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt 10% til administration pr. m3 
Enghavens vandværk betaler således exl. moms & miljøafgift pr. m3 :   18,52
Aftaget for : 2010 2011 2012
Gårdene og drivhuset m3  877 600 600
Medlemmerne Orøgaard m3 1968 1600 1600
Enghaven m3 1655 2300 2000
i alt  4500 4500 4200
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. 
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker.