Orøgaard vandværk BUDGETFORSLAG
budget budget regnskab budget
Indtægter: 2010 2011 2009 2009 difference
Vandafgifter 98.100 95.000 90.456 95.300 -4.844
Miljøafgifter 10.000 12.000 10.815 10.000 815
Vandafgifter Enghave 39.200 40.000 38.701 38.400 301
Vandafgifter tilsluttede gårde 7.000 12.000 11.174 6.410 4.764
Renter 8.000 8.000 8.368 6.200 2.168
Gebyr aflæsning for Holbæk 2.500 2.500 2.731 0 2.731
Indtægter ialt 162.300 167.000 162.245 156.310 5.935
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Forsikringer og skat 1.400 1.600 1.175 1.400 -225
Afskrivning forsyningsnet 16.150 16.150 16.150 16.150 0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10.000 10.000 4.985 10.000 -5.015
Rep. stophaner 0 0
Honorar/telefon/formand/kass. 6.500 7.500 6.897 11.000 -4.103
Møder, porto m.v. 10.000 10.000 4.752 10.000 -5.248
EDB/vedligeholdelse 5.000 5.000 3.653 3.500 153
Kgt. Fællesvandværk 1.600 1.600 1.470 1.700 -230
Miljøafgift 10.000 12.000 10.815 10.000 815
Hensat til vedligehold/afskrivning 15.000 17.750 55.870 17.310 38.560
Hensat til jubilæumsfond 5.000 0
Hovedanlæg:
Forsikringer & skat 4.500 6.000 5.103 4.900 203
Vandanalyser 18.650 20.000 18.523 18.000 523
El 4.500 5.000 3.643 3.000 643
Vandindvinding 3.600 4.000 2.745 3.500 -755
Tilsyn og reng./vedl. 34.000 34.000 10.094 30.000 -19.906
afskrivning 16.400 16.400 16.370 15.850 520
Hovedanlæg i alt ( 81.650 85.400 )          ( 56.478 75.250 -18.772
Udgifter ialt: 162.300 167.000 162.245 156.310 5.935
         
Betaling for miljø-, vand- og fast afgift år 2010   år 2011  
Miljø Vandafgift Fast Miljø Vandafgift Fast
AFGIFTER : afgifter pr. m3 afgift afgifter pr. m3 afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms 5,00 8,06 890 5,00 8,30 912
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms 6,25 10,08 1.108 6,25 10,38 1.140
INDTÆGTER : år 2010     år 2011  
Antal aftagere + afgift incl. moms 94 890 83.660 94 912 85.728
Beregnet forbrug pr. år  m3 1600 8,06 12.896 1600 8,30 13.280
Forventet indtægt     96.556     99.008
Vandafgiften for 2011 er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2010
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for 
Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen,  
idet Enghaven kun skal betale til Hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter 
nedenstående forbrug og ovenstående budget for hovedanlægget tillagt 10% til administration pr. m3 
Enghavens vandværk betaler således exl. moms & miljøafgift pr. m3 :   18,52
Aftaget for : 2009 2010 2011
Gårdene og drivhuset m3  681 600 600
Medlemmerne Orøgaard m3 1970 1600 1600
Enghaven m3 2233 2300 2300
i alt  4884 4500 4500
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. 
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker.