Orøgaard vandværk            Budgetforslag
Budget Budget  Regnskab Budget
Indtægter:   2009 2010 2008 2008 difference
Vandafgifter 95.300 98.100 83.746 85.500 -1.754
Miljøafgifter 10.000 10.000 9.485 8.000 1.485
Vandafgifter Enghave 38.400 39.200 49.791 32.000 17.791
Vandafgifter tilsluttede gårde 6.410 7.000 10.469 6.250 4.219
Renter 6.200 8.000 9.844 6.200 3.644
Gebyr aflæsning for Holbæk 2.500 2.493 0 2.493
Indtægter ialt   156.310 162.300 165.828 137.950 27.878
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Forsikringer og skat 1.400 1.400 2.505 1.400 1.105
Afskrivning hovedanlæg 16.150 16.150 16.150 16.150 0
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10.000 10.000 2.992 10.000 -7.008
Rep. stophaner 0 1.473 0 1.473
Honorar/telefon/formand/kass. 11.000 6.500 6.384 6.500 -116
Møder, porto m.v. 10.000 10.000 12.339 7.500 4.839
EDB/vedligeholdelse 3.500 5.000 1.184 6.500 -5.316
Kgt. Fællesvandværk 1.700 1.600 1.470 1.470 0
Miljøafgift 10.000 10.000 9.485 8.000 1.485
Hensat til vedligehold/afskrivning 17.310 15.000 12.722 20.000 -7.278
Hensat til jubilæumsfond 5.000 20.000 0 20.000
Hovedanlæg
Forsikringer og skat 4.900 4.500 3.926 4.300 -374
Vandanalyser 18.000 18.650 10.819 12.000 -1.181
El 3.000 4.500 2.755 3.500 -745
Vandindvinding 3.500 3.600 2.295 4.000 -1.705
Tilsyn of Reng./vedl. 30.000 34.000 33.695 17.000 16.695
afskrivning 15.850 16.400 25.634 15.850 9.784
Hovedanlæg i alt ( 75.250 81.650 ) 79.124 56.650 22.474
Udgifter ialt:   156.310 162.300 165.828 134.170 31.658
år 2009   år 2010
Miljø Afgift Fast Miljø Afgift Fast
Afgifter m3 Afgift Afgifter m3 Afgift
Betalingen for miljøafgiften/afgiften/fast       
afgift udgør følgende m3 pris pr.år exl moms 5,00 7,83 860 5,00 8,06 890
incl. Moms 6,25 9,79 1.075 6,25 10,08 1.108
Antal aftagere afgift incl. moms 94 860 80.840 94 890 83.660
Beregnet forbrug pr. år  m3 1850 7,83 14.486 1800 8,07 14.526
Forventet indtægt     95.326     98.186
 m3 afgiften er tillagt 3 % i dyrtidstillæg i forhold til 2009
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år, Med en fast afgift og en forbrugsafgift, for Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift, efter beregning fra Fællesvandværksforeningen, idet Enghaven 
kun skal betale til Hovedanlægget, (Altså selve vandværket) beregnet efter nedenstående  forbrug, og ovenstående , 
budget for hovedanlægget Her er tillagt 10% i administration pr. m3 18,52 kr.for 2010                        for Enghave VV exl.moms
Aftaget for 2008 2009 2010 17,45 kr for 2009  og exl miljøafgift, som de 
Gårdene og drivhuset m3  673 520 600 15,98 kr for 2008        selv skal betale.
Medlemmerne Orøgaard m3 1702 1850 1800
Enghaven m3 2410 2375 2450
i alt  4785 4745 4850
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. Medens hovedanlægget fordeles 
mellem de 2 vandværker.