Orøgaard vandværk            Budgetforslag
Budget Budget  Regnskab Budget
  2008 2009 2007 2007 difference
Indtægter:
Vandafgifter 85.500 95.300 81.420 84.670 -3.250
Miljøafgifter 8.000 10.000 9.995 11.500 -1.505
Vandafgifter Enghave 27.300 31.800 30.871 24.900 5.971
Vandafgifter tilsluttede gårde 5.500 6.500 6.102 7.500 -1.398
Renter 3.800 5.500 5.983 3.500 2.483
Indtægter ialt   130.100 149.100 134.371 132.070 2.301
Udgifter: 0
Forsyningsnet:  0
Forsikringer og skat 1.400 1.400 1.325 1.600 -275
Afskrivning hovedanlæg 5.900 6.700 6.865 6.200 665
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10.000 10.000 9.334 10.000 -666
Rep. stophaner 12.000 0 0 12.000 -12.000
Honorar/telefon/formand/kass. 8.800 11.000 7.384 8.800 -1.416
Møder, porto m.v. 8.500 10.000 10.170 7.500 2.670
EDB/vedligeholdelse 6.500 3.500 2.063 6.500 -4.437
Kgt. Fællesvandværk 1.350 1.700 1.470 2.000 -530
Advokathonorar 1.500 0 0 1.500 -1.500
Miljøafgift 8.000 10.000 9.995 11.500 -1.505
Hensat til vedligehold/afskrivning 18.750 29.700 21.356 17.070 4.286
Hovedanlæg 0
Forsikringer og skat 4.900 4.900 4.191 4.700 -509
Vandanalyser 12.000 18.000 16.814 12.000 4.814
El 3.500 3.000 2.390 3.500 -1.110
Vandindvinding 4.000 3.500 2.745 4.000 -1.255
Tilsyn of Reng./vedl. 17.000 30.000 32.043 17.000 15.043
afskrivning 6.000 5.700 6.226 6.200 26
Hovedanlæg i alt ( 47.400 65.100 64.409 47.400 17.009
Udgifter ialt:   130.100 149.100 134.371 132.070 2.301
år 2008     år 2009
Miljø Afgift Fast Miljø Afgift Fast
Afgifter m2 Afgift Afgifter m3 Afgift
Betalingen for miljøafgiften/afgiften/fast     
afgift udgør følgende m3 pris pr.år exl moms 5,00 7,60 760 5,00 7,83 860
incl. Moms 6,25 9,50 950 6,25 9,79 1075
Antal aftagere afgift incl. moms 94 760,00 71440 94 860 80840
Beregnet forbrug pr. år  m3 1850 7,60 14060 1850 7,83 14486
Forventet indtægt     85500     95326
Det foreslås at den faste afgift stiger med kr. 125,00, jfr. bemærkning under budget 2009 m3 afgiften tillægges 3 % i 
dyrtidstillæg.
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år, Med en fast afgift og en forbrugsafgift, for Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift, efter beregning fra Fællesvandværksforeningen, idet Enghaven 
kun skal betale til Hovedanlægget, (Altså selve vandværket) beregnet efter nedenstående  forbrug, og ovenstående , 
budget for hovedanlægget Her er tillagt 10% i administration pr. m3 kr. 18,48 kr for 2009                        for Enghave VV exl. moms
Aftaget for 2007 2008 2009 kr. 18,25 kr for 2008 og exl miljøafgift, som de 
Gårdene og drivhuset m3  520 520 520 kr. 18,04 kr for  2007         selv skal betale.
Medlemmerne Orøgaard m3 1930 1850 1850
Enghaven m3 2064 2075 2075
i alt  4514 4445 4445
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. Medens hovedanlægget fordeles 
mellem de 2 vandværker.