Orøgaard vandværk Budgetforslag
Budget Budget  Regnskab
Indtægter: 2007 2008 2006
Vandafgifter 84670 83790 83516
Miljøafgifter 11500 8000 7925
Vandafgifter Enghave 24900 27300 19974
Vandafgifter tilsluttede gårde 7500 5500 5237
Renter 3500 3800 3821
Indtægter ialt 132070 128390 120473
Udgifter:
Forsyningsnet: 
Forsikringer og skat 1600 1400 1325
Afskrivning hovedanlæg 6200 5900 7005
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 10000 10000 6090
Rep. stophaner 12000 12000 1181
Honorarer 5300 5300 5204
Møder, porto m.v. 7500 8500 7910
EDB/vedligeholdelse 3500 3500 829
Telefon Form/best. Medl. 3500 3500 3450
Kgt. Fællesvandværk 2000 1350 1270
Advokathonorar 1500 1500 1500
EDB/regnskab 3000 3000
Miljøafgift 11500 8000 7925
Hensat til vedligehold/afskrivning 17070 17040 31504
Hovedanlæg
Forsikringer og skat 4700 4900 4830
Vandanalyser 12000 12000 9980
El 3500 3500 574
Vandindvinding 4.000 4000 3.352
Tilsyn of Reng./vedl. 17000 17000 20.009
afskrivning 6.200 6000 6.535
Hovedanlæg i alt ( 47.400 47.400 )                 ( 45.280
Udgifter ialt: 132070 128390 120.473
  år 2007   år 2008    
Miljø Afgift Fast Miljø Afgift Fast
Afgifter m3 Afgift Afgifter m3 Afgift
Betalingen for miljøafgiften/afgiften/fast         
afgift udgør følgende m3 pris pr.år exl moms 5,00 7,35 760 5,00 7,60 760,00
incl. Moms 6,25 9,20 950 6,25 9,38 960,00
Antal aftagere afgift incl. moms 94 760,00 71.440 94 760,00 71440
Beregnet forbrug pr. år  m3 1800 7,35 13.230 1625 7,60 12350
Forventet indtægt     84.670     83790
Det foreslås at den faste afgift fastfryses  og kun m3 afgiften tillægges 3 % i dyrtidsstigning.
Budgettet er beregnet efter modellen fra sidste år, Med en fast afgift og en forbrugsafgift, for Vandværkets medlemmer. 
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift, efter beregning fra Fællesvandværksforeningen, idet Enghaven 
kun skal betale til Hovedanlægget, (Altså selve vandværket) beregnet efter nedenstående  forbrug, og ovenstående , 
budget for hovedanlægget Her er tillagt 10% i administration pr. m3 11,40 kr for 2007 for Enghave vv exl.moms
Aftaget for 2006 2007 2008 og exl miljøafgift, som de 
Gårdene og drivhuset m3  413 450 450        selv skal betale.
Medlemmerne Orøgaard m3 1624 1625 1625 11,05 for 2006 
Enghaven m3 2472 2500 2500
i alt  4509 4575 4575
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. Medens hovedanlægget fordeles 
mellem de 2 vandværker.