Orøgaard vandværk Budgetforslag
2006/2007
Forbrug Budget  Forbrug Budget Budget 
  2.004 2.005 2.005 2.006 2.007
Indtægter:
Vandafgifter 83.274 83.950 79.616 84.310 84.670
Miljøafgifter 10.450 11.500 11.140 11.500 11.500
Vandafgifter Enghave 5.400 8.000 6.764 8.000 22.500
Vandafgifter tilsluttede gårde 4.804 3.000 7.041 5.000 7.500
Renter 2.163 100 3.381 2.200 3.500
Indtægter ialt   106.091 106.550 107.942 111.010 129.670
Udgifter:
Forsikringer og skat 6.316 6.000 5.988 6.500 6.500
Tilsyn, Rengøring og vedligeh. 40.308 20.000 16.252 20.000 22.000
Rep. stophaner 10.000 981 12.000 12.000
Vandanalyser 4.490 10.000 11.066 6.000 12.000
El  3.137 4.000 4.188 4.000 4.500
Honorarer 4.952 5.000 5.168 5.000 5.300
Møder, porto m.v. 5.110 6.000 9.384 6.500 7.500
EDB/vedligeholdelse 762 1.500 3.507 1.500 3.500
Telefon Form/kass. 3.450 3.000 3.270 3.500 3.500
Kgt. Fællesvandværk 975 1.200 1.925 1.200 2.000
Advokathonorar 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
EDB/regnskab 0 5.000 0 3.000 3.000
Miljøafgift 10.450 11.500 11.140 11.500 11.500
Miljøafgifter Vest. sj. amt 4.077 2.000 2.882 5.000 5.000
Hensat til vedligehold. 20.564 19.850 30.691 23.810 29.870
Udgifter ialt:   106.091 106.550 107.942 111.010 129.670
 
  år 2006     år 2007  
Miljø Afgift Fast Miljø Afgift Fast
Afgifter m3 Afgift Afgifter m3 Afgift
Betalingen for miljøafgiften/afgiften/fast       
afgift udgør følgende m3 pris pr.år exl moms 5 7 760 5 7 760
incl. Moms 6 9 950 6 9 950
Antal aftagere  94 pr. m3 15 71.440 pr. m3 15 71.440
Beregnet forbrug pr. år 1800 m3€ 1800   12.870 13.230
Forventet indtægt     84.310     84.670
€ - gårde og gartneri
Det foreslås at den faste afgift fastfryses  og kun m3 afgiften tillægges 3 % i dyrtidsstigning.