ORDENSREGLEMENT

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN ORØGAARD

1. ÅBEN ILD                    Omgang med åben ild i plantagen skal ske med største forsigtighed.
Levende lys, fakler m.v. må ikke benyttes i have og skovarealer, uden brandsikkert underlag.
Enhver form for udendørs afbrænding af grene og affald er forbudt i skoven.

 

2. MOTORKØRSEL          Unødig motorkørsel skal undgås. 20 km fartgrænsen skal overholdes.

3. PARKERING               Parkering skal foregå på grundene.

4. SKYDEVÅBEN             Enhver form for benyttelse af skydevåben på foreningens område er forbudt.

5. DYREHOLD              Hunde skal holdes i snor, og deres efterladenskaber skal lægges i en affaldspose. Høns og andet fjerkræ må ikke holdes på området.

6. GRÆSSLÅNING          Brug af støjende maskiner skal begrænses mest muligt.
Græsslåning med motor skal i weekender og helligdage foregå mellem kl. 10.00 og 13.00. Det henstilles, at man også på hverdage så vidt muligt slår græs i ovennævnte tidsrum.

7. HEGN                           Det er forbudt at fælde skeltræer og andre vækster uden samtykke fra naboen.

8. FÆLLES AREALER      Grundejerne skal i forening værne om foreningens fælles arealer, og der må ikke camperes på disse.

9. UDLEJNING/LÅN       Der må ikke lejes ud til flere personer end huset og de tekniske installationer er dimensioneret til.

                                          Det er ejerens pligt at informere lånere og lejere om foreningens ordensregler og love. Ordensreglementet på henholdsvis engelsk og
tysk kan rekvireres hos bestyrelsen.

Alle vore medlemmer er interesseret i, at disse regler overholdes, og bestyrelsen beder alle om at hjælpe med håndhævelsen heraf.

 

 

Generalforsamlingen Juni 2011