Orøgaard vandværk BUDGET  for 2017 12.05.2016
regnskab budget budget budget
2015 2015 difference 2016 2017
Indtægter:              
Vandafgifter   119.125 122.000 -2.875   122.000 122.000
Vandafgifter Enghave   34.120 40.000 -5.880   40.000 48.896
Vandafgifter tilsluttede gårde   14.872 16.000 -1.128   16.000 16.000
Miljøafgifter   12.492 14.000 -1.508   14.000 14.000
Renter   491 2.500 -2.009   2.500 2.500
Gebyr for sent betalt   1.900          
Aflæsning af målere - Holb.Komm.   2.084 2.500 -416   2.500 2.500
Indtægter ialt   185.083 197.000 -11.917   197.000 205.896
               
Udgifter:
Forsyningsnet:               
Vedligeholdelse ialt.   10.015 10.000 15   10.000 10.000
Henlagt til vedligeholdelse   -60.288 15.402 -75.690   15.402 15.402
Stophaner/målere   9.114   9.114      
Forsikringer og skat   1.118 1.600 -482   1.600 1.600
Afskrivning forsyningsnet   17.750 17.750 0   17.750 17.750
Møder, porto m.v.   6.779 14.000 -7.221   14.000 14.000
Kgt. Fællesvandværk  &  Vandrådet   3.165 3.000 165   3.000 3.000
IT/vedligeholdelse   1.442 5.000 -3.558   5.000 5.000
Honorar/telefon/formænd/kass.   20.600 22.000 -1.400   23.000 23.000
Miljøafgift   12.492 14.000 -1.508   13.000 13.000
Hovedanlæg:              
El   4.635 10.000 -5.365   10.000 10.000
Forsikringer & skat   3.554 5.400 -1.846   5.400 5.400
Vandanalyser   31.538 20.000 11.538   20.000 20.000
Tilsyn og vedligeholdelse.   89.424 34.000 55.424   34.000 34.000
afskrivning   33.744 24.848 8.896   24.848 33.744
Hovedanlæg i alt   162.896 94.248 68.648   94.248 103.144
Udgifter ialt:   185.083 197.000 -11.917   197.000 205.896
               
               
Betaling for miljø-, vand- og fast afgift   år 2016     år 2017    
    Miljø Vandafgift Fast Miljø Vandafgift Fast
  AFGIFTER : afgifter pr. m3 afgift afgifter pr. m3 afgift
afgift udgør m3 pris pr.år excl. moms   6,53 9,30 1.160 6,53 9,30 1.160
afgift udgør m3 pris pr.år incl. moms   8,16 11,63 1.450 8,16 11,63 1.450
               
               
  INDTÆGTER : år 2016     år 2017    
Antal aftagere / fastafgift ialt   94 1.160,00 109.040 94 1.160,00 109.040
Beregnet forbrug pr. år  m3   1400 9,30 13.020 1400 9,30 13.020
Forventet indtægt       122.060     122.060
Vandafgiften for 2017 er uændret i forhold til 2016
Budgettet beregnet efter modellen fra sidste år med en fast afgift og en forbrugsafgift for vandværkets medlemmer
For Enghaven vandværk er der beregnet vandafgift efter beregning fra Fællesvandværksforeningen,  idet Enghaven kun skal
betale til hovedanlægget (dvs selve vandværket). Det er beregnet efter nedenstående forbrug og ovenstående budget for 
hovedanlægget tillagt  10% til administration pr. m3 - Enghavens Vandværk betaler således ekskl. moms & miljøafgift pr. m3 : 18,50
Aftaget for : 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
Gårdene og drivhuset m3  710 856 677 592 752 700 700
Medlemmerne Orøgaard m3 1.263 1.580 1.803 1.451 1.242 1.400 1.400
vandspild 466 157 171 220 336    
Enghaven m3 1.733 1.666 1.929 1.901 1.839 1.600 1.700
i alt  4.172 4.259 4.580 4.164 4.169 3.700 3.800
               
Vi skal således selv betale for ledningsnettet samt øvrige udgifter vedr. vandværket. 
Hovedanlægget fordeles mellem de 2 vandværker i forhold til forbruget.
Henning Peterslund, kasserer