Orøgaard Vandværk 12.05.16
Driftsregnskab 2015
INDTÆGTER. UDGIFTER.
        Forsyningsnet:    
Vandafgift: medlemmer kr. 119.125,10   Vedligeh. forsyningsnet i alt kr. 10.015,01
Vandafgift: Enghaven kr. 34.119,58   Stophaner / målere kr. 9.113,65
Vandafgift: andre kr. 14.871,90   Forsikringer kr. 1.118,00
Miljøafgifter[1] kr. 12.492,00   Afskrivning forsyningsnet kr. 17.750,00
Renter kr. 490,51   Møder, porto, tryksager,repræsentation kr. 6.779,38
Gebyr for sent betalt kr. 1.900,00   Kgt. Fællesvandværker & Vandråd kr. 3.165,00
Aflæsning af målere kr. 2.084,16   IT kr. 1.442,40
(Holbæk kommune)       Bestyrelseshonorar kr. 20.600,00
        Miljøafgifter[2] kr. 12.492,00
        Henlagt til vedligeholdelse[3] kr. -60.287,86
             
        Hovedanlæg:    
        El Nesa kr. 4.635,48
        Ejd. skat kr. 0,00
        Forsikringer kr. 3.554,00
        Vandindvindingsafgift kr. 0,00
        Vandanalyser kr. 31.537,72
        Vedligehold & pasning kr. 89.424,47
        Afskrivning Hovedanlæg 14/15 kr. 33.744,00
ialt kr. 185.083,25   ialt kr. 185.083,25
             
Status pr. 31.12.2015
AKTIVER.            
Danske Bank         kr. 77.581,58
Bankbeholdning         kr. 292.506,07
Mellemregning grundejerf.         kr. 518,99[4]
Ejendomsværdi 01.10.2011         kr. 25.100,00[5]
Værdi hovedanlægget  1.1 2015     142.970,30    
Rentvandstanken       116.796,00    
Afskrivning                2014/2015     -33.744,00[6] kr. 226.022,30[7]
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2015     220.122,00[8]    
Afskrivning       -17.750,00[9] kr. 202.372,00[10]
Tilgodehavende drift i alt[11]         kr. 35.772,58[12]
        ialt kr. 859.873,52
PASSIVER.            
Skyldig moms         kr. -27.456,45[13]
Diverse kreditorer         Kr. 14.899,38[14]
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2015   280.737,00    
Overf. fra drift 2015       -60.287,86[15] kr. 220.449,14
Hensat til IT         kr. 5.430,00[16]
Hensat til advokat         kr. 8.500,00[17]
Egenkapital saldo 1.1.2015         kr. 638.051,45[18]
        ialt kr. 859.873,52
den  12.05.2016
   
                          Henning Peterslund, kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt samt udestående fordringer kontrolleret.
den  12.05.2016
       
revisorer: Kjeld Olesen Per Sjøstedt

[1]
Henning Peterslund:
kto. 2107
[2]
Henning Peterslund:
kto 2900
[3]
Henning Peterslund:
kto * resultat
[4]
Henning Peterslund:
SummaSummarum
konto  4033

[5]
Henning Peterslund:
kto 4051
[6]
Henning Peterslund:
kto 2690
[7]
Henning Peterslund:
kto  4050
[8]
Henning Peterslund:
sidste åe G39
[9]
Henning Peterslund:
Summa Summarum:
konto 2145
[10]
Henning Peterslund:
Summa Summarum:
konto 4052
[11]
Henning Peterslund:
kto 4031
[12]
Henning Peterslund:
kto  4031+4032+4034
[13]
Henning Peterslund:
Summa Summarum:
konto 5027
[14]
Henning Peterslund:
kto 5003
[15]
Henning Peterslund:
kto  5050 + 5051
[16]
Henning Peterslund:
"virksomhedens resultat" næstsidste linje efter kto 5099

[17]
Henning Peterslund:
kto 5053
[18]
Henning Peterslund:
kto 5052
[19]
Henning Peterslund:
"egenkapital i alt" efter kto 5099