Hermed indkalder bestyrelsen til

Ordinr generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orgaard og Orgaard Vandvrk

lrdag den 20. juni 2015 kl. 10.00 i Or Forsamlingshus

 

 

 

Dagsorden iflg. vedtgterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Grundejerforeningen: Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2014

3. Grundejerforeningen - Beretning

4. Grundejerforeningen - Regnskab

5. Grundejerforeningen - Faststtelse af kontingent

6. Orgaard Vandvrk

a) Beretning

b) Regnskab

c) Budget og faststtelse af vandafgift

d) Eventuelt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Eventuelt

 

Ad. pkt. 7:

1) Tage Ib Nielsen, Fasansti 19, foreslr:

Afhentning af grenaffald ved blplads af vognmand bringes til ophr 1.1.2016 og belb plignet kontingent til drift af denne ordning (300 kr pr. husstand for 2015) trkkes ud af kontingentet.

[Forslaget i sin fulde ordlyd med motivation er vedlagt som bilag].

 

 

2) Bestyrelsen foreslr en ndring af 12 i Grundejerforeningens love:

Tidligere tekst: Kontingentet indbetales p foreningens girokonto 8095.833.

Ny tekst: Kontingentet overfres til foreningens bankkonto.

 

Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse: Flgende er p valg for en 2-rig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer jf. 6 vlges i lige r:

 

Nstformand

Alf Maischnack

Modtager genvalg

Kasserer

Henning Peterslund

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Karen Ydesen

Modtager evt. genvalg

 

Note: Hvis andre nsker at opstille til bestyrelsen, trkker Karen Ydesen sit kandidatur.

 

Der skal endvidere vlges en revisor for en 2-rig periode:

 

Revisor

Per Sjstedt

Modtager genvalg

 

 

Endelig skal der jf. 6 hvert r vlges to suppleanter til bestyrelsen samt en suppleant for revisorerne. Alle suppleanter vlges for en 1-rig periode.

 

Bestyrelsessuppleant

Lars Vedsmand

Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant

Henrik Petersen

Modtager genvalg

Revisorsuppleant

Jesper Bjrn Jensen

Modtager genvalg

 

 

 

 

Medflgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medflger flgende bilag:

 

              Regnskab 2014 og budget 2016 for Grundejerforeningen Orgaard samt bemrkninger til regnskabet.

              Regnskab 2014 og budget 2016 for Orgaard Vandvrk samt bemrkninger til regnskabet.

              Takstblad for 2016.

              Forslag stillet af Tage Ib Nielsen, Fasanstien 19

 

Ovennvnte bilag vil ogs kunne ses p hjemmesiden www.oroegaard.dk .

 

P hjemmesiden vil man endvidere kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen 2014 er tidligere blevet udsendt til samtlige grundejere.

 

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen