Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

Generalforsamling 2014

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 15. juni 2014 kl. 10.00 på Orø Kro

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Grundejerforeningen: Godkendelse af referat fra ordinær Generalforsamling 2013

3.  Grundejerforeningen - Beretning

4.  Grundejerforeningen - Regnskab

5.  Grundejerforeningen - Fastsættelse af kontingent

6.  Orøgaard Vandværk

a) Beretning

b) Regnskab

c) Budget og fastsættelse af vandafgift

d) Eventuelt

7.  Indkomne forslag

8.  Valg af bestyrelse

9.  Eventuelt

 

Ad. pkt. 7:

1)   John Kamioner & Irene Lindved, Harestien 1& Rylestien 12 foreslår:

" På gennemgående veje i Orøgaards grundejerforening er der ensrettet færdsel - for motorkøretøjer. "

Forslaget handler om mere ligelig fordeling af belastningen på vejene og generne forbundet med motorkørslen.

 

2)   Carlo Erik Pedersen, Uglesti 12 foreslår:

”Hermed foreslås en ordning, hvor grenaffald igen kan anbringes ved bålpladsen, hvorefter dette afhentes via vognmand 3-4-5 gange om året”

Motivation: de mange enkeltture til genbrugspladsen undgås. Dertil kommer, at flere af foreningens medlemmer, der før løste problemet blot ved at køre grenene til stranden via en trillebør, igen ville kunne gøre det således.                 ØKONOMISK KONSEKVENS: kontingentstigning på 50-75 kr. pr. afhentning.

 

3)   Bestyrelsen foreslår:     Ændring i Grundejerforeningens love §5

fra: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden eller tredje søndag i juni…

til : Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden eller tredje weekend i juni…

 

Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse:

Følgende er på valg for en 2-årig periode jf. §6:

 

Formand

Birgit Friis Petersen

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Dorte Sørensen

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Flemming Bohnen

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Bente Porsby

Modtager genvalg

 

 

 

 

Revisor    

Kjeld Olesen

Modtager genvalg

 

Der skal endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen og én suppleant for revisorerne.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen