15. maj 2010

 

 

 

Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 søndag den 13. juni 2010 kl. 11.00 i Værestedet i Orøhallen

 

 

 

 

 

 

Kære grundejere.

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 13. juni 2010 kl. 11.00 i Værestedet i Orøhallen

 

 

og efter vedtægterne med følgende dagsorden:

 

 

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af referat (er udsendt august 2009 – se evt. hjemmesiden)

3.    Beretning – Grundejerforeningen

4.    Regnskab – Grundejerforeningen

5.    Fastsættelse af kontingent/ budget

6.    ORØGAARD VANDVÆRK

a)    Beretning

b)    Regnskab, Vandværket

c)     Fastsættelse af vandafgift, budget

d)    Eventuelt

7.    Indkomne forslag

a)    Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at kunne indgå aftale om nødforbindelse mellem Næsby og Orøgaard vandværker. Betaling klares over formuen.

8.    Valg af bestyrelse

9.    Eventuelt

 

 

Bestyrelsen har ikke jf. §5 inden 1. maj modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag, hvorfor bestyrelsens forslag er det eneste til behandling

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er følgende på valg for en 2-årig periode, idet næstformand, kassereren og ét bestyrelsesmedlem jf. §6 vælges i ulige år:

 

      formand                 Jane Krog                     modtager ikke genvalg

      bestyrelsesmedlem  Bob Robert Larsen          modtager ikke genvalg

      bestyrelsesmedlem  Hanne Skov                  modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Flemming Bohnen          modtager genvalg

 

Bestyrelsen foreslår som formand Ole Olesen, Strandstien 15

Bestyrelsen foreslår som bestyrelsesmedlem Birgit Friis, Vibesti 11

 

 

Bestyrelsen består således stadig af i alt 7 medlemmer som vedtægterne foreskriver, idet kassereren fører regnskaber for både vandværk og grundejerforening.

 

 

Der skal endvidere vælges en revisor for en 2-årig periode :

 

      revisor                                                      vakant

 

Bestyrelsen foreslår som revisor Kjeld Olesen, Fasansti 15.

 

 

Endelig skal der fremover jf. §6 hvert år væl­ges to suppleanter for en 1-årig periode til bestyrelsen, samt  en 1-årig suppleant for revisorerne.

 

      Suppleant bestyrelse                                      vakant

      Suppleant bestyrelse                                      vakant

 

      revisorsuppleant                                         vakant

 

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2009 og budget 2010 for Grundejerforeningen Orøgaard.

·         Regnskab 2009, budget 2010/2011 og Takstblad 2011 for Orøgaard Vandværk.

 

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden under menupunktet ”Generalforsamling 2010” og på hjemmesiden www.oroegaard.dk vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra seneste generalforsamling blev udsendt til alle grundejere sammen med Sommer-brevet.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen