Bemærkninger

 

Grundejerforeningens regnskab 2013

 

 

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 5.763 mindre end budgetteret.

 

 

Honorar til IT / tlf. er udbetalt efter gældende regler. Formand & kasserer med hver 2.000. Den resterende bestyrelse med 500 hver.

 

 

Reparation af vejene: merforbrug på kr.4.507 i forhold til budget. Der er brugt 20.000 til klipning i højden, 5.500 til snerydning. Rydning af vejene i forbindelse med stormene ca. 4.000

 

 

Bålpladsen:  bålpladsen er nedlagt og skal fjernes fra oversigten.

 

 

Strandareal / molen: molen har kostet ca. 87.000, hvoraf ca. 5.625 er til betaling for hjælp af ekspert. Det forventes at molen er afsluttet i foråret 2014 hvor sidste rate betales. Engen er brakhøstet for 3.125

 

 

Diverse reparationer og vedligeholdelse et merforbrug på kr. 338 . Græsslåning samt udskiftning af 4 skilte.

 

 

Hensættelse til medlemsfonden: opsparingskonto til kommende jubilæumsfester.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 15.000, er der nu hensat i alt kr. 120.742, idet asfalt i svinget i Næsby har kostet 15.736

 

 

Der er ikke hensat midler til advokat, men der står ialt kr.  5.000 i reserve.

 

 

Året har givet et underskud på kr.  58.770 som er taget fra formuen hvilket betyder, at formuen nu beløber sig til kr.  52.727

Renoveringen af molen er foregået over flere år hvilket har betydet, at formuen ikke er gået i nul. Det er på sigt målet, at formuen kan dække et helt regnskabsårs udgifter.

 

 

 

Henning Peterslund /kasserer