04.05.2013

 

 

 

 

Bemærkninger

 

Grundejerforeningens regnskab 2012

 

 

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 4.031 mindre end budgetteret.

 

 

Honorar til IT / tlf. er udbetalt efter gældende regler. Formand & kasserer med hver 2.000. Den resterende bestyrelse med 500 hver.

 

 

Reparation af vejene: her er brugt kr.15.522 mindre end budgetteret.

 

 

Bålpladsen:  bålpladsen er nedlagt  kr. 5.453 hvilket ikke har været med i budgettet.

 

 

Strandareal / molen: afsat 125.000 til renovering af molen, men grundet vejret er arbejdet kun påbegyndt. Der er brugt 48.125  Færdiggørelse af molen i foråret 2013.

 

 

Diverse reparationer og vedligeholdelse et merforbrug på kr. 2.810

 

 

Hensættelse til medlemsfonden: opsparingskonto til kommende jubilæumsfester.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 15.000, er der nu hensat i alt kr. 121.478

 

 

Der er ikke hensat midler til advokat,  men der står ialt kr.  5.000 i reserve.

 

 

Året har givet et overskud på kr.  11 som er lagt til formuen hvilket betyder, at formuen nu beløber sig til kr.  111.498

 

 

 

Henning Peterslund /kasserer