Bemærkninger til Grundejerforeningens regnskab 2011

 

 

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 7.039 mindre end budgetteret.

 

 

Honorar til IT / tlf. er udbetalt efter gældende regler. Formand & kasserer med hver 2.000. Den resterende bestyrelse med 500 hver.

 

 

Reparation af vejene: her er brugt kr. 747 mere end budgetteret. Vejene er ”klippet i højden” [8.000]. Desuden har dæksler i vejene fået asfalt omkring sig til 8.847

 

 

Bålpladsen og stranden har haft et mindre forbrug på kr. 9.805 i forhold til budgettet. Det er sidste år bålpladsen er med i regnskabet, da den er lukket permanent.

 

 

Diverse reparationer og vedligeholdelse et merforbrug på kr. 743

 

 

Hensættelse til medlemsfonden: opsparingskonto til kommende jubilæumsfester.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 15.000, er der nu hensat i alt kr. 106.478

 

 

Der er ikke hensat midler til advokat,  men der står ialt kr.  5.000 i reserve.

 

 

Året har givet et overskud på kr.  12.757 som er lagt til formuen hvilket betyder, at formuen nu beløber sig til kr.  111.487

 

 

 

Henning Peterslund /kasserer