Bemærkninger til Grundejerforeningens regnskab 2010

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 4.600 mindre end budgetteret.

 

Telefon/honorar er udbetalt efter gældende regler til formand – kasserer – sekretær.

 

Reparation af vejene: her er brugt kr. 9.494 mere end budgetteret. Vi har haft 2 kolde vintre og brugt kr. 11.281 på snerydning. Til gengæld sparet kr. 1.788 på vedligeholdelse af vejene.

 

 

Bålpladsen og stranden har haft et mindre forbrug på kr. 464

 

 

Diverse reparationer og vedligeholdelse et merforbrug på kr. 1.891

 

 

Hensættelse til medlemsfonden: opsparingskonto til kommende jubilæumsfester.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 20.000, er der nu hensat i alt kr. 91.478,33

 

 

Der er hensat kr. 3.875 til advokat således, at der i alt er hensat kr.  5.000

 

 

Året har givet et underskud på kr.  2.717,02 som tages fra formuen, hvilket betyder, at formuen nu beløber sig til kr.  98.730,47

 

 

 

Henning Peterslund

kasserer