Bemærkninger til Grundejerforeningens regnskab 2009

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 5.684 mindre end budgetteret.

 

Telefon/honorar er udbetalt efter gældende regler til formand – kasserer – sekretær.

 

Reparation af vejene: her er brugt kr. 6.323 mindre end budgetteret. Dette fordi vi havde et større lager af grus at tære på.

 

 

Bålpladsen og stranden har haft et mindre forbrug på kr. 5.404

 

Materialer dækker bl.a. over brandteknisk materiale, skilte til brandvejen, græsklipper, som overskrider budgettet med kr. 2.049

 

 

Jubilæumsfesten har givet et ”overskud”, som er ført tilbage til henholdsvis Grundejerforeningen og Vandværket på kr. 3.313 til hver.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 20.000, er der nu hensat i alt kr. 71.478,33

 

Der er hensat kr. 3.875 til advokat således, at der i alt er hensat kr.  5.000

 

 

Året har givet et overskud på kr.  14.510,71 hvilket betyder, at formuen er kommet op på kr.  101.447

 

 

 

Henning Peterslund

kasserer