Bemærkninger til Grundejerforeningens regnskab 2008

 

Der mangler at blive betalt et stk. kontingent, som er sendt til inkasso.

 

Kontorhold –møder –generalforsamling har kostet  mere end budgetteret nemlig

kr. 88

 

Reparation af vejene her er brugt kr. 882 mindre end budgetlagt.

 

Telefon honorar er udbetaling efter gældende regler til formand – kasserer - sekretær

 

Bålpladsen har også i år været flittigt brugt. Herudover er strandarealet renoveret med

bygning af trappe og rensning af dræn og enggennemløb foretaget. Stranden er ryddet for strandet båd. Et merforbrug   i alt kr. 4.643.

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet.

I alt et totalt  mindreforbruget mellem forbrug og budget på kr. 593

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 3.459,  er der nu hensat i alt kr. 51.478,33. det resterende beløb  kr 16.683, i forhold til det budgetterede beløb kr. 20.000, er afsat til jubilæumsfesten, som nedenfor anført.

Grundejerforeningens 60 års jubilæum holdes i juli, bestyrelsen har afsat kr. 16.683  sammen med den tidligere saldo på kr. 3.317 i alt kr. 20.000

Britta Aagaard

 kasserer