Bemærkninger

 

Grundejerforeningens regnskab 2014

 

 

 

 

Kontorhold – møder – generalforsamling har kostet kr. 4.886 mindre end budgetteret.

 

 

Honorar til IT / tlf. er udbetalt efter gældende regler. Formand & kasserer med hver 2.000. Den resterende bestyrelse med 500 hver.

 

 

Reparation af vejene: mindre forbrug på kr. 26.649 i forhold til budget. Der har ikke været brug for snerydning, vejklipning eller oprydning efter storme.

 

 

Bålpladsen:  bålpladsen er nedlagt og bruges i 2015 til grenaffald.

 

 

Strandareal / molen: molen er færdig og sidste afregning har kostet ca. 41.900, hvoraf ca. 3.900 er til betaling for hjælp af ekspert. Desuden er der betalt for opgravning / rens af grøft.

 

 

Diverse reparationer og vedligeholdelse et merforbrug på kr. 2.298 – gået til græsslåning, rabatter Orøgaardsvej, motorsav reparation, materialer til arbejdsdag.

 

 

Hensættelse til medlemsfonden: opsparingskonto til kommende jubilæumsfester.

 

 

Øvrige udgifter svarer nogenlunde til budgettet eller med et mindre forbrug.

 

 

Efter hensættelsen til kommende renovering af Orøgaardsvej på kr. 15.000, er der nu hensat i alt kr. 135.742

 

 

Der er ikke hensat midler til advokat, men der står ialt kr.  5.000 i reserve.

 

 

Året har givet et overskud på kr.  6.145   hvilket betyder, at formuen nu beløber sig til kr.  58.873

 

Renoveringen af molen er foregået over flere år hvilket har betydet, at formuen ikke er gået i nul. Det er på sigt målet, at formuen kan dække et helt regnskabsårs udgifter.

 

Henning Peterslund /kasserer