12.05.2016
Grundejerforeningen Orøgaard
Driftregnskab for året 2015
Indtægter     Udgifter      
Kontingenter 117.500,00   Kontorhold     1.578,45
Indskud 0,00   Møder / kørsel     2.353,25
Renter 80,72   Generalforsamling   2.400,00
Diverse indtægt 1.300,00   Honorar bestyrelsen   8.000,00
Bålplads, grenaffald 14.100,00   Forsikringer - ansvar   791,28
      Ejd.skat strand (vurderet 1/10-2011)   1.914,98
      Naturfredn.foreningen   700,00
      Hjemmeside, IT   90,00
      Gaver, repræsentation   282,00
      Diverse administration   0,00
      Vejene     29.861,25
      Bålplads, grenaffald   638,42
      Strandareal & molen   2.222,34
      Arbejdsweekend   4.242,45
      Diverse rep. & vedligehold.   3.012,50
      Hensættelse Orøgaardsvej   15.000,00
              - medlemsfond   2.000,00
              - molen/tømmerflåde   7.500,00
              - skurvogn   2.000,00
              - borde/bænke stranden   2.000,00
              - advokat   0,00
            86.586,92
      overskud     46.393,80
  132.980,72         132.980,72
             
Status pr. 31.12.2015
Aktiver     Passiver      
      Formue 31.12.14 58.873,10  
      Overskud iflg. drift 46.393,80 105.266,90
Kassen 0,00   Orøgaardsvej 31.12.14 135.742,33  
           asfaltering      
Girokonto 68.449,90        hensat iflg drift 15.000,00 150.742,33
Nordea 249.286,61   Medlemsfond 31.12.14 19.003,29  
           overskud fest 1.805,00  
Tilgode konting. 0,00        hensat iflg drift 2.000,00 22.808,29
      Molen 31.12.14   15.000,00  
           hensat iflg drift 7.500,00 22.500,00
      Skurvogn 31.12.14 6.000,00  
         hensat iflg drift 2.000,00 8.000,00
    Borde/bænke strand 31.12.14 2.000,00  
           bord/bænk stranden -4.000,00  
           hensat iflg drift 2.000,00 0,00
Mellemregning     Advokat 31.12.14 5.000,00 5.000,00
Vandværket -518,99   Skylder     2.900,00
             
  317.217,52         317.217,52
den   12.05.2016    
kasserer, Henning Peterslund
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
den   12.05.2016        
revisor, Kjeld Olesen revisor, Per Sjøstedt