Efterårs brev

Nå, det var så den sommer, hvis det altså går under betegnelsen sommer. Men vi er heldigvis hurtige til at glemme, og der har været masser af liv i sommerhusene, så mon ikke den bliver godkendtJ.

Bestyrelsen har brugt alt for mange kræfter på, at få besat kassererposten, idet Henning (vores nuværende) har afhændet sit sommerhus, og derfor fratræder. Vi har annonceret efter en interesseret siden maj, og der er ”banket” på døre og ringet rundt, men ingen har haft mulighed for at tage opgaven, som jo er betydelig pga. denne også omfatter vandværket.

Det betyder umiddelbart en rokering i bestyrelsen, som vi håber, bliver midlertidig, da vi har et emne i kikkerten til kassererposten, men personen ønsker først at tiltræde til kommende generalforsamling, og det venter vi gerne på.

Alf overtager kasserer gerningen og Dorthe indtræder i bestyrelsen, idet hun er første suppleant. Henning har tilbudt, at være behjælpelig med sidste kvartal af 2016, hvilket er af uvurderlig betydning.

Vi har længe vidst, at vandværket er en ”total dræber” for kassereren, så her har vi valgt en løsning så dette lægges ud til Vandværkernes EDB fra 2017. Det er tæt på omkostningsneutralt, og de anvendes af andre vandværker på øen, med stor succes. Det betyder også, at vi seriøst skal have kigget på betalingsservice som en mulighed, når vi får dem i gang.  Alf og Henning får taget de fornødne møder, så vi får sat processen op. Det at få vandværksregnskabet ”lagt ud” har også været et krav fra vores gode nye kasserer emne.

Blot til info, så er det administrativt arbejde og bogføringshjælp som vi får. Betalinger vil ikke være en del af ”pakken”.

Kloakeringen ikke så meget nyt. Vi har fået skåret ned/ind så hvis den enkelte grundejer er nervøs for noget beplantning i forbindelse med kloakering (knække gren eller lign), så må man selv tage affære. Man begynder nok en grundvandssænkning i vinteren, og så må man vel påbegynde arbejdet når der er styr på det. Alle grundejere skulle få info 4 uger før fra FORS, Holbæk. Lars (fra bestyrelsen) på 21627605 kan svare på praktiske ting i forhold til hvad foreningen gør/ikke gør, men omkring projektet ved vi ikke mere end I andre gørp.t..

Vinteren kommer så check alt omkring vandet når I lukker, ikk? Tappet af, haner lukket osv. Vi skriver det hvert år, og alligevel dukker der kedelige oplevelser op.

Facebook; Os med hus eller sommerhus i Orøgaard. Brug den aktivt. Ikke kun bestyrelsens talerør.

Hvad hører bestyrelsen ellers om (som vi ikke blander os i, men nævner):

Husk ikke alle er vilde med hunde (usikre, ikke tåle eller andet). Nævner det bare.

Støj er ikke kun larmende maskiner – mennesker larmer også. Men hvis alle tager lidt hensyn, så bliver det ikke til et problem. Ellers må man tale over hækken om decibel niveauet.

Fra hele bestyrelsen sendes de bedste hilsner