Efterårsbrev 2014 ____________________________________________________________

 

Kære medlemmer

Vi håber, at alle vores naboer i Orøgaard har haft lejlighed til at nyde den gode sommer. Traditionen tro sender vi jer hermed Efterårsbrev 2014 og årets sidste vandopkrævning.

Molen… er færdig!

Årets store nyhed må være, at molen nu er godkendt. Der er lavet så meget arbejde, vi kunne få ”for dén 25-øre”. Resultatet er måske ikke blevet helt så kosmetisk kønt, som man kunne ønske sig – til gengæld burde konstruktionen være mere stabil, end den har været i mange år.

Indvielse: Vi vil gerne udbringe en lille skål for vores dejlige mole, så derfor inviterer vi til et glas bobler på stranden lørdag den 11. oktober kl. 15 (medbring gerne selv et egnet glas).

Året, der gik

Arbejdsdagene: Pga. vinterstormene i 2013 valgte vi i år at afholde to arbejdsdage: Den ene lørdag i påsken og den anden midt i juni. Begge dage stillede 10-15 medlemmer op, og vi fik bl.a. renset op på strand og fællesarealer. Tak til alle, der deltog.

Bestyrelsen: Vi kunne i år byde velkommen til en ny suppleant, Lars Vedsmand. Resten af bestyrelsen blev på deres poster, som det også ses af referatet fra generalforsamlingen.

Sommerfest: Igen i år var sommerfesten velbesøgt. Der var dejlig mad på fællesbordet, og lotteriet blev en stor succes. Tak til deltagerne, der var med til at gøre aftenen festlig, og ikke mindst til dem, der deltog i planlægning, opsætning og nedtagning af telt samt oprydning.

Tyverier: Desværre kan vi ikke altid få lov at beholde ro og orden i vores skov. Der har desværre været en del indbrud og tyverier i den seneste tid. Lad os prøve at hjælpe hinanden med at holde øje med naboernes ejendomme (sørg evt. for, at dine naboer har dine kontaktinformationer).

Vandværk

Vi har været så heldige, at vore ’Vandmænd’ Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer) fortsætter det gode arbejde i det kommende år.

Hvis I får akut behov for at få lukket for vandet (fx ved beskadigelse af ledningsnettet), så har disse nøgler til vandværket. Desuden har følgende nøgler: Ole Olsen, Fasansti, og Bjarne Højlund, Vibesti.

Der følger en vandregning med dette brev. Bruger du netbank, så sæt den til betaling med det samme – så er det gjort. Andre må en tur omkring posthuset, for kasserer Henning modtager nemlig kun betaling via girokontoen.

Og: Vær nu rare at lukke for vandet og tappe rørene af, inden i forlader sommerhuset til vinter!

Brandberedskab m.v.

Hvis I skulle få brug for vores brandslukkere, så kan nøglen til bommen også bruges til brandskuret. Husk at banke pulveret i slukkerne løs.

Men: Hvis der skulle opstå brand, så ring 1-1-2 straks, begræns skaderne og alarmér naboerne. Sidstnævnte gøres mest effektivt ved at gå ud og trykke bilhornet i bund i længere tid.

Fællesområder

Husk at vedligeholde rabatten ud for din grund og at klippe grene mv. væk op til 2,5 meters højde. Og husk at fjerne din hunds høm-hømmer fra stier, mole og rabatter!  Og tag gerne de mere tomhjernede hundeejeres ’glemte’ efterladenskaber med, nu du er i gang.

Generalforsamling og Sommerfest 2015

Næste år bliver generalforsamlingen afholdt lørdag den 20. juni. Samme aften er der Sommerfest. Husk, at eventuelle forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Hjemmeside og mailliste

Nye webmastere på vores hjemmeside www.oroegaard.dk  er Dorte og Bente fra bestyrelsen. Hjemmesiden er p.t. under ombygning, så den opdateres ikke mere i sin nuværende form. Den nye side forventes at  være tilgængelig i november måned. Medlemsmail-liste: Tilmeld til janbirgit@youmail.dk

Grenordning

På GF 2014 vedtog vi at indføre en grenordning fra nytår. Dette indebærer en reel kontingentstigning. Husk, at I først kan lægge grene ned på det gamle bålsted fra nytår, og HUSK, at der kun må kommes grenaffald i bunken. Overtrædes dette, vil vi overveje at droppe ordningen.

Vigtige datoer 2015:

6. juni: Arbejdsdag; 13. juni: Teltopsætning; 20. juni: Generalforsamling og Sommerfest; 21. juni: Oprydning.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·         Husk at klippe rabatten ved dit hus, og fjern overhængende grene op til 2,5 meters højde

·         HUSK at lukke for vandet ved hovedhanen i brønden og aftappe det vand, der står i rørene, når du forlader dit hus ved vintertide.

 

Efterårshilsner,

Bestyrelsen v/Birgit Friis P.