Forårsbrev 2016 ____________________________________________________________

Kære medlemmer

Dette medlemsbrev er lidt anderledes end de foregående syv, idet det bliver mit sidste i denne omgang. Vi overtog huset på Vibesti fra min far i 2008, og siden da har jeg været syv år i bestyrelsen, heraf de fire som formand. Så jeg tager mig en lille pause nu.

Det skal siges, at vi har en fantastisk bestyrelse i vores lille forening, og at jeg har meget glad for samarbejdet med de andre ildsjæle i de forgangne år; udover bestyrelsen er der heldigvis også mange friske folk i foreningen, der stiller op ved arbejdsdage og giver en større eller mindre hånd med, når naturen har været hård ved vores dejlige plet, eller der skal festes på fællesgrunden. Så en stor tak til alle dem, der også yder udover at nyde!

Året, der kommer

Arbejdsdag: Den 4. juni samles vi på fællesgrunden til arbejdsdag. Vi vil som sædvanlig arbejde fra kl. 10-13, hvorefter foreningen er vært for en frokost. Tilmelding til Birgit.

Generalforsamling og Sommerfest: Generalforsamlingen løber af stablen lørdag den 18. juni, og sommerfesten afholdes lørdag den 2. juli. Kom og vær med!

Opsætning af telt til sommerfesten bliver fredag den 1.juli. Vi håber på mange, også nye, frivillige både til opsætning og nedtagning af telt, bordpynt m.v. Henvendelse til Birgit (40779912).

Aktiviteter på Orø:  Igen i år vil der bl.a. være pinseloppemarked, Orødag, MC træf og Orø Løbet.

Vandværk

 Det store arbejde på og omkring vandværket varetages fortsat af Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer). Formanden for grundejerforeningen er også formand for vandværket.

Der følger en vandopkrævning med dette brev.  Det er en god idé straks at lægge betalingen ind i Netbank. Hvis du ikke har Netbank, kan betalingen foretages via din bank. NB! Det er MEGET vigtigt, at I skriver jeres sommerhusadresse (vej/sti og nummer) under ”Besked til modtager”.

Af hensyn til bl.a. den årlige aflæsning er der slået pæle ned ved brønde, der er svære at finde.

Vandværket skulle efter den seneste renovering af rentvandstanken gerne være i fin form mange år frem. Eventuelle uforudsete uregelmæssigheder vil blive meddelt via opslag uden for fællesarealerne for enden af Orøgaardsvej og på hjemmesiden www.oroegaard.dk .

Når du åbner huset efter vinteren og sætter vandet til, så husk at tjekke, om der er gået hul på dit ledningsnet. Et fif er at fylde systemet helt op, hvorefter du slukker for alle haner. Gå ud til brønden og se, om måleren stadig bevæger sig – gør den det, er der mulighed for en læk et sted på dine rør.

Bålpladsen

Siden nytår har der været lukket for tilførsel af grenaffald på den gamle bålplads. Grenene fra sidste år ligger der fortsat, idet vi håber at kunne futte det hele af Sankt Hansaften. Hvis vejr og vind ikke er gunstige netop den aften, vil grenene blive afhentet af en vognmand.

Kloakering

Kloakeringen af vores område vil foregå i perioden august 2016-juni 2017. To andre områder skal kloakeres, men da der endnu ikke er fundet entreprenør til arbejdet, kendes rækkefølgen ikke. Se mere på www.fors.dk og på vores egen hjemmeside.

Storskrald

I 2016 afhentes der storskrald i uge (14) og 43.  Se mere på http://www.fors.dk/privat/affald .  Afhentning SKAL bestilles senest onsdag ugen før på tlf. nr. 56 25 05 50.

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. juni kl. 10 i spisestedet Orø. Husk at sende eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen til formanden senest 1. maj.

Hjemmesiden

Husk vores gode hjemmeside www.oroegaard.dk – her kan du finde referater, ”Sidste nyt”, vedtægter og andet godt.

Hjertestartere

Der forefindes hjertestartere både i Næsby og hos vores naboer i Enghaven.

Diverse:

Undgå larver fra spyfluer m.v. i skraldespandene: Pak dit kød- og fiskeaffald grundigt ind.HUSK nu at overholde fartbegrænsningen på vejene.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·         Bestil afhentning af storskrald senest 12. oktober på tlf. 5925 0550

·        Når du åbner sommerhuset efter vinteren, så husk at gennemgå vandrørene for at finde eventuelle lækager.

Kalender 2016 (blåt = udpluk af http://oroe.dk/events/oroekalenderen.html)

1. maj

Deadline for forslag til generalforsamlingen

14. maj

Pinseloppemarked på skolen

4. juni

Arbejdsdag

5. juni

Orødag

18. juni

Generalforsamling

1.juli

Opsætning af telt

2. juli

Sommerfest

24.-26. juni

Orø Midsommerdage

27.-31. juli

Vikingemarked

26.-28. august

MC Island træf

11. september

Orø Løbet

 

 

 

De bedste forårshilsner,

Bestyrelsen v/Birgit Friis P.