Forårsbrev 2014     ____________________________________________________________

Kære medlemmer

Det er atter forår, der er grøde i luften, og dermed tid for forårsbrev og vandopkrævning fra Orøgaards bestyrelse.

Året, der kommer

Ekstraordinær arbejdsdag: Først og fremmest skal de gæve rydningsfolk Aksel, Bjarne og Flemming have en stor tak for rydningen af stier og veje efter  ”Bodil” og hendes makker. Da stormene rigtig ”hyggede sig” i vores forening, foreslår bestyrelsen en mindre, uformel arbejdsdag lørdag den 19. april kl. 10, dvs. lørdag i påsken. Mødested: Fællesgrunden. Vi forestiller os, at vi sammen rydder op efter stormene på fællesarealerne og yder nabohjælp i form af rydning og bortkørsel af grene o.lign., hvilket ellers kan forekomme som en uoverstigelig opgave for den enkelte. Foreningen giver en øl eller vand (frokosten kommer på den ”rigtige” arbejdsdag J) Tilmelding: Flemming eller Birgit

Arbejdsdag: Årets arbejdsdag bliver lørdag den 14. juni – dagen inden generalforsamlignen. Vi vil som sædvanlig arbejde fra kl. 10-13, hvorefter foreningen er vært for en frokost. Ideer til relevante opgaver og tilmelding: til Birgit.

Aktiviteter på Orø:  Der vil igen i år være Orødag den første søndag i juni. I samme weekend er der folkedansertræf, geocaching og meget andet.

Sommerfest Orøgaard: Vi håber at kunne gentage sidste års succes og opfordrer derfor medlemmerne til at melde sig som frivillige i forbindelse med planlægning og afholdelse af festen. Henvendelse til Birgit.

Vandværk

’Vandmandsgruppen’ består stadig af Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer). Birgit er som formand for grundejerforeningen også formand for vandværket.

Der følger en vandopkrævning med dette brev. Bruger du netbank, så sæt den til betaling med det samme – så er det gjort. Andre må en tur omkring posthuset, for kassererer Henning modtager kun betaling via girokontoen.

Når du åbner huset efter vinteren og sætter vandet til, så husk at tjekke, om der er gået hul nogen steder på dit ledningsnet. Et fif er at fylde systemet helt op, hvorefter du slukker for alle haner. Gå ud i brønden og se, om måleren stadig bevæger sig – gør den det, er der mulighed for en læk et sted på dine rør.

Molen

Molen mangler desværre stadig det sidste arbejde. Det kan først foregå, nå al risiko for frost er overstået. Vi vil indtrængende anmode jer om at holde hunde, børn (og jer selv J) inde på stranden i de døgn, den endelige ”finish” på molen bliver lavet! Det koster at udbedre pote-huller i betonen.

Storskrald

I 2014 afhentes der storskrald i uge 18 og 39.  Haveaffald skal bundtes i max. 1 m bundter, omvundet af natursnor – eller det klippes i mindre stykker og lægges i papirsække. Storskrald: Mindre emner skal i klare plastsække. Se mere på www.holfor.dk.  Afhentning SKAL bestilles senest onsdag ugen før på tlf. nr. 5943 3099.

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen afholdes søndag den 15. juni kl. 10 på Orø Kro. Husk, at eventuelle forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Hjemmesiden

Husk vores gode hjemmeside www.oroegaard.dk – her kan du finde referater, ”Sidste nyt”, vedtægter og andet godt.

Hjertestartere

Der forefindes hjertestartere både i Næsby og hos vores naboer i Enghaven, som vi må benytte.

Diverse:

Hvis du vil undgå spyfluelarver i affaldscontainerne sidst på sommeren, så pak dit biologiske affald rigtig godt ind. Hvis uheldet er ude, så prøv med Rodalon,  tredobbelt salmiakspiritus – eller en god gang spuling af containerne.

Der er foretaget klip i højden i 2013, så dette vil ikke blive foretaget i 2014.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Bestil evt. afhentning af storskrald senest 23. april/17. september på tlf. 5943 3099

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·        Når du åbner sommerhuset efter vinteren, så husk at gennemgå vandrørene for at finde eventuelle lækager.

Kalender 2014

19. april

Storm-nabohjælp (oprydning af grene m.v.)

30. april

Sidste indbetalingdag, vandopkrævning

1. maj

Deadline for forslag til generalforsamlingen

1. juni

Orødag

14. juni

Arbejdsdag i Orøgaard Grundejerforening

15. juni

Generalforsamling, Orøgaard

(se opslag)

Sommerfest, Orøgaard (håber vi …)

 

Forårshilsner,

Bestyrelsen v/Birgit Friis P.