Forårsbrev 2013     ____________________________________________________________

 

Kære medlemmer

Foråret nærmer sig heldigvis, så nu er det atter tid for en hilsen fra Orøgaards bestyrelse i form af forårsbrev og vandopkrævning.

Året, der kommer

Arbejdsdag: Årets arbejdsdag bliver lørdag den 25. maj. Vi vil som sædvanlig arbejde fra kl. 10-13, hvorefter foreningen er vært ved en frokost. Ideer til relevante opgaver og tilmelding: til Birgit.

Aktiviteter på Orø:  Der vil igen i år være Orødag den første søndag i juni, ligesom Orø Skole igen holder loppemarked. Royalt besøg: Kongeskibet besøger Orø i år! Dette sker i starten af juni, hvor regentparret vil få en omvisning på øens attraktioner. Programmet er ikke endeligt fastlagt. Vikingefestival: I sommeren 2013 søsættes for første gang et flådetræf af vikinge- og middelalderskibe, der lægger til i en række sjællandske havne som en kulturhistorisk festival, der tager deltagere og gæster med på en rejse fra år 750-1250. Orø er så heldig at være med på ruten. Datoer: se nedenfor.

Sommerfest Orøgaard: Vi håber at kunne gentage sidste års succes og opfordrer derfor medlemmerne til at melde sig som frivillige i forbindelse med planlægning og afholdelse af festen. Henvendelse til Birgit.

Vandværk

’Vandmandsgruppen’ består stadig af Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer). Birgit er som formand for grundejerforeningen også formand for vandværket.

Der følger en vandopkrævning med dette brev. Bruger du netbank, så sæt den til betaling med det samme – så er det gjort. Andre må en tur omkring posthuset, for kasserer Henning modtager kun betaling via girokontoen.

NB!: Holbæk Forsyning har udsendt "Afregning af forbrugsafgifter" i marts til betaling i starten af april. Der er fejlagtigt blevet opkrævet et 1.rykkergebyr på 100,-    Dette skal ikke betales, idet det er vores Vandværk, der indberetter for alle (er sket til tiden). Holbæk Forsyning er opmærksom på problemet og vil sørge for, at beløbet bliver returneret ved næste opkrævning til juli.

Har du spørgsmål hertil, kan du kontakte Holbæk Forsyning på tlf. 70111250.

 

Molen

Vores kære mole venter stadig på at få sin nye overfrakke på. Desværre har vejret og kulden bevirket, at arbejdet er blevet udsat til foråret, hvor vi håber på god østenvind og milde temperaturer, så arbejdet kan blive afsluttet.

 

Storskrald

I 2013 afhentes der storskrald i uge 18 og 41.  Haveaffald skal bundtes i max. 1 m bundter, omvundet af natursnor eller klippes i mindre stykker og lægges i papirsække. Storskrald: Mindre emner skal i klare plastsække. Se mere på www.holfor.dk.  Afhentning SKAL bestilles senest onsdag ugen før på tlf. nr. 5943 3099.

Brandvejen til Enghaven

Motoriseret færdsel på brandvejen er strengt forbudt.  Dette gælder både diverse transportmidler, havetraktorer og græsslåmaskiner. Eneste undtagelser er transport af både og udrykningskøretøjer. Desværre respekteres dette ikke, så ejerne af vejstykket og Orøgaards bestyrelse overvejer i øjeblikket, hvad der skal gøres ved problemet.

Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen afholdes søndag den 16. juni kl. 10 på Orø Kro. Husk, at eventuelle forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Hjemmesiden

Husk vores gode hjemmeside www.oroegaard.dk – her kan du finde referater, ”Sidste nyt”, vedtægter og andet godt.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Bestil evt. afhentning af storskrald senest 24. april/2. oktober på tlf. 5943 3099

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·        Når du åbner sommerhuset efter vinteren, så husk at gennemgå vandrørene for at finde eventuelle lækager.

Kalender 2013

30. april

Sidste indbetalingsdag, vandopkrævning

1. maj

Deadline for forslag til generalforsamlingen

9. maj

Indsamling til skolens loppemarked

18. maj

Loppemarked på skolen

25. maj

Arbejdsdag i Orøgaard Grundejerforening

2. juni

Orødag

3. juni

Kongeskibet lægger til ved Orø

16. juni

Generalforsamling, Orøgaard

(21.) 22.-24. juli

Vikingefestival, Orø havn

(se opslag)

Sommerfest, Orøgaard (håber vi …)

 

Forårshilsner,

Bestyrelsen

v/Birgit Friis P.