Forårsbrev 2012

Kære medlemmer.

Efter en usædvanlig mild (og budgetskånsom) vinter byder vi jer velkommen til endnu en sæson i reservatet.

Bestyrelsen har ikke, som man måske kunne tro, ligget i hi i lune sofahjørner og ventet på magsvejr. Nej tværtimod: medlemmerne har hver især med ildhu varetaget deres forskellige arbejdsområder og taget stilling til de løbende udfordringer.

Således er det sidste haveaffaldsbål blevet afbrændt, badetrappen nedtaget, vandværkets gamle, utætte hydrofor (et stort gammeldags skrummel) kørt bort og erstattet med en ny computerstyret pumpe, og endelig er en moderne fintmærkende flowmåler installeret, så vi løbende kan holde øje med vandforbruget.

Problemerne omkring det formodede vandspild er taget under behandling med assistance fra et konsulentfirma, og der er indhentet tilbud på en tiltrængt reparation af molen – et tiltag der vil blive sat på dagsordenen til generalforsamlingen.

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til fællesarbejdsdag med spisning. Konceptet er humant, idet vi begrænser arbejdsperioden til det absolut rimelige og til gengæld giver os god tid til frokosten, som er gratis for deltagerne. Fællesarbejdsdagen er fastsat til lørdag den 12. maj 2012. Programmet er aftrykt senere i dette brev.

Vigtigt: Indlevering af forslag fra medlemmerne inden 1. maj

De medlemmer, der har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes give formanden besked herom senest 1. maj 2011. Det kan ske til mailadressen ole.beuchert@gmail.com eller til postadressen Ole Beuchert Olesen, Kofod Anchers Vej 1 B, 3060 Espergærde.

Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling afholdes søndag 10. juni 2012 kl. 10:00 på Orø Kro. Der bydes på kaffe, the og ostemadder, og der bliver mulighed for i al gemytlighed at drøfte fællesskabets muligheder og udfordringer. Kom og brug et par timer på dette arrangement. Orøgaard er et godt og velfungerende lille fritidssamfund, men hvem siger at det ikke kan blive endnu bedre?

Fællesarbejdsdagen

Lørdag den 12. maj inviterer vi som nævnt medlemmerne til fællesarbejdsdag.

Program:

10-13: Fællesarbejder
13:00: Hyggelig – og gratis – frokost, enten på kroen eller under private former.

 

Vandopkrævningen

Sammen med dette forårsbrev udsendes vandopkrævning for 1. halvår 2012. Husk at gå på posthuset eller anvende netbank ved betaling, kassereren modtager nemlig ikke kontanter. Og husk så at skåne kassererens fritid og gode humør ved at betale til tiden. Det er i øvrigt også det billigste, idet man så herligt slipper for rykkergebyret.

NYT FRA ØEN

Brugsens åbningstider er p.t.:

Mandag - fredag 7:30 - 18:00
Lørdag, søn- og helligdage: 7:30 - 14:00.

Mandagslukning i postbutikken

Postbutikken holder indtil videre lukket om mandagen.

Orødagen

afholdes i år søndag den 3. juni

Holbækfærgen skal i dok

Holbækfærgen er i dok den 10.-26. april, begge dage inklusive. I denne periode arrangeres buskørsel mellem Bybjerg og Holbæk.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ole Beuchert Olesen

formand