Forårsbrev 2011

Kære medlemmer.

Velkommen til en ny Orøgaard-sæson.

Bestyrelsen har i de mørke måneder og de lange vinteraftener overvejet og diskuteret forskellige emner af relevans for grundejerne. Disse emner vil blive taget op på generalforsamlingen, som afholdes på Orø Kro søndag den 19. juni 2011 kl. 11:15, men vi kan allerede nu løfte sløret for de vigtigste:

 

Aflønning af vandværkets daglige leder

Bjarne Højlund, der i flere år har bestredet et ulønnet hverv som tilsynsførende ved vandværket (dog med et mindre honorar), har efter lang og tro tjeneste ønsket at stoppe. Da bestyrelsen ikke har kendskab til andre, der kan og vil overtage det ulønnede arbejde, vil der blive fremsat forslag om en ændret praksis, hvorefter vi ansætter og lønner en daglig leder af værket.

Ny status for vejstykket Strandstien 1-13

Bestyrelsen foreslår at vejstykket Strandstien 1-13 fremover vedligeholdes af grundejerforeningen i lighed med de øvrige veje i området, idet der ikke er tinglyst nogen særstatus for denne del af Orøgaards vejnet. Forslaget vil blive drøftet ved generalforsamlingen.

Vigtigt: Indlevering af forslag fra medlemmerne inden 1. maj

De medlemmer, der har forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes give formanden besked herom senest 1. maj 2011. Det kan ske til mailadressen ole.olesen@natmus.dk eller til postadressen Ole Beuchert Olesen, Strandstien 15, 4300 Holbæk.

Ryddelighed på grundene.

Fornøjelsen ved at gå tur på stierne i vort område kunne være endnu større, dersom alle grundejere sørgede for at holde orden, fjerne affald, udskifte defekte postkasser, fjerne udrangerede campingvogne etc. Vi opfordrer hermed alle medlemmerne til at få ryddet op, dersom der er behov herfor.

Fællesarealerne

Strandområdet og de øvrige fællesarealer står under medlemmernes beskyttelse. Vi minder om at det ikke er tilladt at campere på strandarealet, og at det ikke er tilladt at fjerne sten, sand og planter fra området.

Fællesarbejdsdagen

Lørdag den 21. maj inviterer vi medlemmerne til fællesarbejdsdag.

Program:

10-13: Fællesarbejder
13:00: Hyggelig – og gratis – frokost, enten på kroen eller under private former.

 

Vandopkrævningen

Medsendt dette forårsbrev er vandopkrævning for 1. halvår 2010. Husk at gå på posthuset eller anvende netbank ved betaling, kassereren modtager nemlig ikke kontanter. Og husk så at skåne kassererens fritid og gode humør ved at betale til tiden. Det er i øvrigt også det billigste, idet man så dejligt slipper for rykkergebyret.

 

NYT FRA ØEN

Taxaen er kommet tilbage

Det er nu atter muligt at bestille taxakørsel på øen. Telefonnummeret er 29 79 90 06.

Holbækfærgen i dok

Holbækfærgen er i dok nogle dage efter påske.
Sidste afgang bliver 25. april 15:50.
Driften genoptages forhåbentlig 30. april 06:00.
Der har tidligere været trusler om indskrænkning i færgedriften, men disse er afblæst indtil videre.

Brugsens åbningstider

er frem til 15. juni 2011:
Mandag - torsdag 7:30 - 18:00
Fredag 7:30 - 19:00
Lørdag, søn- og helligdage: 7:30 - 16:00.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ole Beuchert Olesen

formand