Forårsbrev april 2009 Orøgaard Grundejerforening

 

 

Så er det atter ved at være forår og der er igen liv i skoven.

Forud for den ny sæson, vil jeg derfor informere lidt om, hvad vi i bestyrelsen har arbejdet med vinteren over, samt aktuelle punkter i den nærmeste fremtid.

 

Foreningen blev gjort vinterklar ved den fælles arbejdsdag i efteråret. Heldigvis har vejret ikke skabt de store problemer, så vejene har været fremkommelige. Der er dog en vis slitage i forbindelse med renovation og anden trafik på foreningens veje. Vi har gennem en årrække haft Steen til at holde vejene, men efterhånden er hullerne blevet så store, at vi i bestyrelsen har bedt en entreprenør med lidt andre redskaber til rådighed om at reparere vejene. Vi håber det vil betyde, at det bliver både mere sikkert og muligt at færdes rundt i foreningen til fods, på cykel med og uden støtteben, samt med trillebør.

Husk når du kører grene og andet haveaffald på stranden, at lægge dit læs så langt ind mod midten som muligt. Og husk nu: Kun afskæringer fra haven på bålet. Såfremt dette ikke bliver overholdt, så ser vi os nødsaget til at sløjfe bålpladsen så alt, også haveaffald, skal køres på genbrugspladsen ved Nørrestænge.

 

På stranden er bænkene klar. Bådebroen og badetrappen kommer op, når det bliver lidt lunere i vejret. Når du nu lægger din båd ud, så husk, at der skal være frit lige ud for molen hvilket betyder, at du skal lægge din båd enten til højre eller venstre for molen og med en sådan afstand, at den ikke generer de badende. Sidste år blev der på stranden opsat to skraldestativer der kan anvendes i det ny renovationssystem. Husk derfor at komme flasker og dåser i den pose, der er beregnet til dette. Øvrigt affald puttes i den anden sæk. Den vil så jævnligt blive tømt i foreningens beholdere på vandværksgrunden.

 

Det ny sorteringssystem er endnu ikke fuldt implementeret, mængden af affald bliver endnu ikke vejet.

Der har hen over vinteren været problemer med måden beholderne er blevet ”kastet tilbage på grundene”.

Jeg har kort før påske modtaget en oversigt der orienterer om ændring i tømningen omkring helligdage. Denne information er sat op i udhængsskabene ved vandværksgrunden, samt lagt på foreningens hjemmeside: www.oroegaard.dk

Jeg synes det er blevet bedre med renovationssystemet, men jeg hører meget gerne fra grundejere, der eventuelt har problemer med ordningen, så vil jeg rette henvendelse til kommunen.

 

En del af bestyrelsens aktiviteter, kan man også løbende følge med i på foreningens hjemmeside. Vi har fået nye webmastere, Winni Gredsted og Henning Peterslund der har overtaget vedligeholdelsen af hjemmesiden efter den tidligere formand Leif Thorsted. Der er lagt megen energi i hjemmesiden fra begge, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Leif en stor tak for hjælpen i forbindelse med overdragelsen.

I forbindelse med sidste års generalforsamling blev startskuddet givet til oprettelse af medlemsregister på hjemmesiden. Dette register ligger på et passwordsikret sted på hjemmesiden. For at få adgang til dette sted skal følgende anvendes; (er udsendt til alle medlemmer og offentliggøres ikke på hjemmesiden)

 

 

Ellers er en stor del af bestyrelsens opmærksomhed rettet mod den kommende 60 års jubilæumsfest. Der følger invitation senere, men sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 18. juli. Her vil der blive holdt fest i telt på stranden. Såfremt der er medlemmer der vil bidrage med et kreativt indslag, bedes man rette henvendelse til festudvalget: Bjarne Højlund, Hanne Skov, Flemming Bohnen eller Britta Aagaard.

Om formiddagen vil der blive afholdt reception mellem kl. 11.00 – 13.00, hvor samarbejdsparter, kollegaer og naboer bliver inviteret, sammen med grundejerne. I den forbindelse vil vi opfordre til, at der sættes et papir Dannebrosflag  i indkørslen, således at kørende gæster kan se, at det er i orden at parkere på grunden mens de er til reception på Stranden. Dermed undgår vi parkering på foreningens veje.

Vi glæder os meget til at fejre vores forening og ser frem til en festlig aften.

 

Husk også, at der er generalforsamling søndag den 21. juni  kl. 10.00 på Orø Kro.

 

Afslutningsvis vil jeg minde jer alle om vigtigheden af friholdte rabatter pga. redningskøretøjer og at grundene er ryddede for tørt kvas og andre bunker for at mindske brandfare.

Vi ses på vejene og på stranden efterhånden som temperaturen stiger og lyset for alvor er over os.

 

Med venlig hilsen

 

Jane Krog

Formand