Efterårsbrev 2012

____________________________________________________________

 

Kære medlemmer

Så er det tid for endnu en hilsen fra Orøgaards bestyrelse i form af efterårsbrev og vandopkrævning.

Molen

En af skovens store samtaleemner i år har været vores kære, gamle mole. Som de fleste af jer vil vide, har vi igangsat en omfattende renovering, der gerne skulle sikre vores mere eller mindre hjemmelavede mole et længere og bedre liv. Den får ekstra armering fra og med slæbestedet og ud til spidsen, og hele molen får en fin, ny overfrakke af beton, der bliver behagelig at færdes på. Og ikke mindst: Bådrampen forlænges og forbedres. Arbejdet er meget afhængigt af vejret, derfor vides det ikke, hvornår det er færdigt.

Året, der gik

Arbejdsdagen: Mange medlemmer valgte at lægge et par timer i det fælles arbejde, som dog blev begrænset noget af det knap så gode vejr. Tak til alle, der deltog.

Formandsskifte: Ole måtte takke nej til at fortsætte for at hellige sig jobbet i de sidste år, han får lov at lægge på arbejdsmarkedet. Han nåede i sine år som formand at skabe en god arbejdsfordeling i bestyrelsen, hvilket gjorde det nemmere for mig at overtage posten.

Sommerfest: Vi genoptog den gode, gamle tradition og fejrede sommeren i slutningen af juli. Omkring 40 festlige folk fyldte teltet ud og sang, skålede og dansede, så det duggede. Tak til festfolkene for det!

Vandværk

’Vandmændene’ i den kommende periode består af: Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer). Birgit er som formand for grundejerforeningen også formand for vandværket.

Der følger en vandregning med dette brev. Bruger du netbank, så sæt den til betaling med det samme – så er det gjort. Andre må en tur omkring posthuset, for kasserer Henning modtager kun betaling via girokontoen.

Storskrald

Vi betaler alle via den årlige renoveringsafgift for afhentning af storskrald to gange årligt. Haveaffald skal bundtes i max. 1 m bundter, omvundet af natursnor – eller det klippes i mindre stykker og lægges i papirsække. Storskrald: Mindre emner skal i klare plastsække. Se mere på www.holfor.dk.  Afhentning SKAL bestilles senest onsdag i uge 41, dvs. den 10. Oktober 2012 på tlf. nr. 5943 3099. Der hentes også i foråret, men planen for 2013 er ikke offentliggjort endnu (i 2012 blev der hentet i uge 19, så mon det ikke er deromkring).

 

Kloakdæksler

Nogle medlemmer har fået besked om at skifte kloakdækslerne over deres samletank. Dette gælder KUN dæksler, der vejer over 25 kg. Jeg har korresponderet med kommunen om det, men der er ingen vej udenom: De skal skiftes, når man får besked om det. En lokal kloakmester mener dog, at dækslerne i et vist omfang kan genbruges, når området engang bliver kloakeret (iflg. kommunens planer sker det engang i 2014-16).

Stikvejen til Enghaven

Husk at respektere skiltet: Motoriseret færdsel forbudt. Eneste undtagelser er transport af både og udrykningskøretøjer. Vejstykket er nemlig privat, og belægningen er ikke beregnet på kørsel i større omfang.

Generalforsamling 2013

Vi planlægger at holde næste generalforsamling søndag den 16. juni kl. 10. Husk, at eventuelle forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Hjemmesiden

Husk vores gode hjemmeside www.oroegaard.dk – her kan du finde referater, ”Sidste nyt”, vedtægter og andet godt.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Bestil evt. afhentning af storskrald senest 10/10-12 på 5943 3099

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·         Når du lukker sommerhuset ned for vinteren: HUSK at lukke for vandet ved hovedhanen i brønden og at aftappe det vand, der står i rørene.

 

Efterårshilsner,

Bestyrelsen

v/Birgit Friis P.