Efterårsbrev 2011

 

Kære medlemmer.

Så er vi atter nået til det tidspunkt på året, hvor I bliver opkrævet for vand, og hvor jeres bestyrelse og formand sender jer en lille velment sæsonhilsen.

 

Bent Møllers sygdom og død

I slutningen af juli døde vores mangeårige formand Bent Møller efter længere tids sygdom. Bent var en markant personlighed, og han vil blive savnet i vores kreds. Den afdøde blev mindet ved en sammenkomst på Hestbedgaard, hvor foreningens bestyrelse var repræsenteret.

 

Waste management

Jeg synes ikke jeg møder mange udlændinge på vores territorium – det kunne da ellers være ganske hyggeligt – men hvis nogen af jer låner eller lejer jeres sommerhus til ikke-dansktalende personer, forudser jeg at de kan have problemer med at forstå vores lokale sportsgren: affaldssortering. Dette at sortere husholdningsaffaldet efter de kommunale regler må være nogenlunde lige så svært at fatte for udlændinge som den specielle danske humor.

Men nu er der hjælp at hente: på Holbæk Forsynings hjemmeside kan man finde vejledninger på tysk og engelsk og printe dem ud til glæde for sine ikke-dansklæsende gæster. Efter få timers studium vil de være kapable til at udøve waste management, dvs. skelne mellem shit og Chanel.

Adresserne til vejledningerne vedr. Waste und Abfall er nemme at huske. De lyder kort og godt:

 

http://www.holfor.dk/sites/holfor.dk/files/files/Sorteringsvejledning%20-%20Tysk%20Ny.pdf

 

http://www.holfor.dk/sites/holfor.dk/files/files/Sorteringsvejledning%20-%20Engelsk%20PDF(1).pdf

 

Mere waste

Men der findes jo andet affald end det der kommer fra husholdningen. Der er også alt det, vi i de gode gamle dage bar ned på vores store dejlige fællesbål ved stranden. Som I ved, er bålpladsen nu ikke længere i brug, og bestyrelsen overvejer at opsætte en mindesten på stedet, udført i sort marmor, med inskriptionen:

I gamle dage sa' affaldet fut
nu er det hele desværre slut.
Det hjælper os ej vi har jamret og sukket
- kommunen har krævet bålpladsen lukket!

 

Haveaffald skal nu køres til genbrugsstationen i Bybjerg, og det er jo noget mere besværligt end at tage trillebøren ned til strandområdet. Hvis der skulle være et eller flere medlemmer, der vil påtage sig at organisere en kollektiv transport af haveaffald til Bybjerg nogle gange om året, formidler vi gerne budskabet i næste medlemsbrev. Bestyrelsen ser sig desværre ikke i stand til at administrere en sådan ordning, og vi mener heller ikke at udgiften skal dækkes af foreningens kasse – vi har meget andet at bruge kontingentpengene til (se nedenfor).

 

Vandværkets daglige ledelse

Den lille arbejdsgruppe der har det løbende ansvar for det rindende vand består nu af Henning Peterslund (kasserer), Flemming Bohnen Jespersen (tilsynsførende) og Ole Beuchert Olesen (formand).

 

Brandberedskab

Bestyrelsen har den 1. oktober 2011 afholdt et møde ved brandskuret med Orøs brandchef, der gav os forskellige nyttige instrukser og anvisninger. Vi reviderer herefter hjemmesidens menupunkt vedr. brandsikkerhed. Hvis der skulle opstå brand på området, er det vigtigste selvfølgelig at ringe 112, samt alarmere vores brandleder

Flemming Bohnen Jespersen

Fasansti 25

tlf. 40 33 36 53

 

- men det kan også nytte at gå i gang på egen hånd indtil de professionelle er nået frem. Vi minder om at ’bomnøglen’ også giver adgang til brandskuret (det er døren til højre i vores lille skurby). Her findes branddaskere, slukningsapparater, brandslanger og nøgler til brandhanerne.

 

Presserende arbejder

Normalt sætter bestyrelsen ikke større arbejder i gang uden generalforsamlingens forhåndsgodkendelse, men vi gør en undtagelse her i efteråret, hvor to presserende opgaver tvinger os til det. Dels trænger molen til reparation, hvis vi skal undgå alvorlige skader til vinter, dels har det netop vist sig at den store tank på vandværket er utæt og ikke kan repareres. Disse to problemer medfører at kassereren må gribe dybt i foreningens pengekasse, men gør han det ikke, risikerer vi at stå uden mole og – endnu værre - uden vand. En mindre kontingentforhøjelse må nok forudses i nær fremtid, men sådan er livet jo en gang imellem!

 

Hjemmesiden

Husk at hjemmesiden kan være til god nytte for medlemmerne. Her kan man læse diverse referater, love og regulativer. Adressen er www.oroegaard.dk. Husk at sende en venlig tanke til vort medlem Winni Gredsted, der beredvilligt sørger for at holde sitet opdateret og i orden.

 

Vær rare ved kassereren

Det er et surt arbejde for kassereren at skulle sende rykkerbreve ud, så vær nu rare at betale jeres skyldige beløb til tiden. Et godt tip til netbankbrugere: gå ind på netbanken med det samme I modtager opkrævningen og anvis beløbet til betaling – evt. på sidste rettidige betalingsdag. Så er der ikke mere at bekymre sig om, hverken for jer eller for kassereren.

 

Generalforsamling 2012

Søndag den 10. juni 2012 dækker Orø Kro op med kaffe og ostemadder i anledning af Orøgaards generalforsamling, der starter kl. 10.00. Skriv allerede nu datoen i jeres kalender og afsæt et par formiddagstimer til formålet. Generalforsamlingen er en glimrende anledning til at diskutere hvordan vi skal indrette os med hinanden på vores lille grønne plet ude i Isefjorden.

 

Områdets æstetiske fremtræden

Vi bor jo dejligt i vores lille område, men oplevelsen ved at slentre en tur på stierne ville være en endnu større fornøjelse, hvis samtlige grundejere, også dem, der ikke benytter deres huse så ofte, ville sørge for at deres indkørsler er rimeligt ryddelige og at der f.eks. ikke hænger ødelagte postkasser og dingler i én skrue eller der ligger en bunke gamle brædder henslængt. En endnu vigtigere ting er det dog at sørge for at der ikke ligger bunker af grene og andet letfængeligt materiale i rabatten og venter på at der skal havne et brændende cigaretskod i det.

 

Den kolde hane

God vinter – og husk at sæsonlukke for det kolde vand. Vi glæder os til at åbne det igen til foråret og nyde sommerhussæsonens første kaffetår.

 

med venlig hilsen

bestyrelsen og dennes formand

Ole Beuchert Olesen