Efterårsbrev 2010

Kære medlemmer.

Efter god gammel skik sender formanden og den øvrige bestyrelse jer et efterårsbrev samtidig med opkrævningen for vand.

En god sommer (uden sommerfest for medlemmerne)

Hvis det har været en god, varm sommer plejer vi også at skrive lidt pænt om den, og det synes vi bestemt vi har anledning til i år. Sådan en dejlig sommer på sådan en dejlig ø, i sådan et dejligt sommerhusområde … kan man i grunden forlange mere?

Jo, man kan faktisk godt forlange mere, nemlig en festkomité, der kan arrangere en sommerfest for medlemmerne og deres gæster. Den opgave magter den nuværende bestyrelse desværre ikke at løfte, men vi opfordrer hermed den samlede medlemskreds til at etablere en arbejdsgruppe, der vil sørge for lidt fest og sjov i forsommeren 2011, gerne i samme weekend som generalforsamlingen, som - det kan allerede røbes nu - finder sted søndag den 19. juni kl. 11:15. Stedet vil blive bekendtgjort senere.

Hjemmesiden

Husk at hjemmesiden kan være til god nytte for medlemmerne. Kig indenfor en gang imellem. Adressen er www.oroegaard.dk. På en kodet side findes vores ’Hvem Bor Hvor? med navne og telefonnumre. Denne liste er nyttig, hvis man vil ringe til sin nabo og give en besked. Det er frivilligt om man vil stå på listen, og for at komme til det, skal man give skriftlig besked til et af bestyrelsesmedlemmerne. Hvor finder man så deres adresser, tror I? Rigtigt svaret – de står på hjemmesiden!

Støt op om bestyrelsen

Men nu til det alvorlige:

Bestyrelsen har brug for støtte fra alle menige medlemmer, sådan at arbejdet ikke bliver urimeligt tidskrævende. Vi har her en lille ønskeseddel:

1) Vær rare at betale jeres kontingent til tiden, så kassereren slipper for at sende rykkerbreve ud. Dermed slipper I også for at blive pålagt et rykkergebyr, så rettidig indbetaling er simpelthen en win-win-situation - til fordel for begge parter.

2) Prøv at afse tid til at deltage i fællesarbejdsdagen, som i 2011 finder sted lørdag den 21. maj. Fællesarbejdsdag lyder måske lidt voldsomt, men det drejer sig faktisk blot om at sætte nogle få timer af til fælles bedste og udføre lidt fornuftigt og fornøjeligt arbejde i fællesskab med gode naboer, som man måske derigennem får lært lidt bedre at kende. I skal huske at det er fællesarbejderne der er med til at holde medlemskontingentet nede på et rimeligt niveau.

Grenklipning

Snart gløder bladene i efterårets gyldne farver, og man bare ud at beskue dem. Benyt jer af denne lejlighed til at undersøge om jeres egne grene stritter for langt ud på vejen. Klippeaffaldet skal selvfølgelig fjernes omgående. Til foråret sørger foreningen for beskæring af udhængende grene over vejene (se §11 i foreningens love). Den enkelte grundejer har selv pligt til at friholde rabatten.

Områdets æstetiske fremtræden

Vi bor jo dejligt i vores lille reservat, men oplevelsen ved at slentre en tur på stierne ville være en endnu større fornøjelse, hvis samtlige grundejere, også dem, der ikke benytter deres huse så ofte, ville sørge for at deres indkørsler er rimeligt ryddelige og at der f.eks. ikke hænger ødelagte postkasser og dingler i én skrue eller der ligger en bunke gamle brædder henslængt. En endnu vigtigere ting er det dog at sørge for at der ikke ligger bunker af grene og andet letfængeligt materiale og venter på at der før eller senere skal havne et brændende cigaretskod i det.

Strandområdet

Vi er blevet spurgt om det er tilladt at hente sand, sten og tang fra strandområdet. Det er det ikke ifølge gældende regler – hverken i små eller store mængder. Ligeledes er teltslagning ikke tilladt på stranden.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik  på Orø afvikles efter en ordning, der kaldes Åben Flex. ordningen kan benyttes i følgende tidsrum:
Mandag - lørdag: klokken 6.00 - 23.00
Søndag og helligdage: klokken 9.00 - 17.00
Bestilling af ture skal ske senest dagen forinden til Holbæk Kommunes borgerservice på telefon 72 36 36 36. Telefonerne er åbne for bestilling mandag - torsdag klokken 10.00 -14.30 og fredag klokken 10.00 -12.30. Bemærk: bestilling af kørsel til mandag samt kørsel i weekenden skal bestilles senest fredag inden klokken 12.30.
Du kan kontakte Flextrafiks driftsvagt ved forsinkelser eller afbestilling af tidlige ture på telefon 70 26 27 27 (tryk 1). Driftsvagten er åben 24 timer i døgnet.
Prisen for kørsel er 35 kroner for de første fem kilometer - herefter 7 kroner per kilometer. Ledsagere betaler halv pris af den først rejsende, når der er bestilt kørsel fra samme adresse.

Nye regler for afbrænding af haveaffald

Som alle forhåbentlig ved, er det strengt forbudt at afbrænde haveaffald på foreningens område. Den eneste undtagelse fra denne regel er det store fællesbål ved stranden. Dets dage synes imidlertid at være talte, idet kommunen forventes i nær fremtid at barsle med et nyt ’Regulativ for afbrænding af haveaffald i landzone fra den 1. dec. til den 1. marts’. I vil senere blive orienteret om disse nye bestemmelser, der muligvis vil medføre at bålpladsen nedlægges.

Kom frosten i forkøbet

Men så ønsker vi jer da en god vintersæson! Husk lige at lukke for det kolde vand før nattefrosten og tap vandet ud af systemet for at undgå frostsprængninger.

 

På bestyrelsens vegne

Ole Beuchert Olesen

formand