Efterårsbrev 2009

 

 

 

Efter en skøn sensommer med smukt lys er efteråret stærkt på vej med falmende skove og køligt vejr. Det betyder, at Orøgaard går i dvale, i hvert tilfælde sammenlignet med sommerens aktiviteter.

 

Jubilæumsfesten

Denne sommer var noget for sig. Jubilæumsfesten den 18. juli blev en minderig dag. Jeg er sikker på, at alle deltagerne tænker tilbage på en rigtig dejlig dag, der startede i teltet om formiddagen med vores reception, hvor gode venner, kollegaer og grundejere indledte festdagen med fadøl og sandwich.

 

Festen om aftenen for foreningens medlemmer var en stor succes. Der var underholdende indslag, sang og ikke mindst dans til den gode musik på scenen. Der var en meget munter og hyggelig stemning overalt i teltet på stranden, og for enkelte varede festen til den lyse morgen.

Vi bød på morgenmad om søndagen, og rigtig mange valgte at møde frem, spise morgenmad sammen og derefter hjælpe til med at ”fjerne alle spor” efter festen. Tusind tak til alle jer, der bidrog til en festlig dag, og ikke mindst til de mange, der var behjælpelige med de mange praktiske gøremål.

 

Disse minder tager jeg med og varmer mig ved vinteren over.

 

Vinterlukning

Hvis I lukker huset af for vinteren, så husk nu at lukke for vandet og tømme rørene, så I ikke risikerer at komme tilbage til frostsprængte vandrør til foråret. Hvis I ved, at naboen kommer i løbet af vinteren, så lav en aftale om at holde øje og rapportere, hvis der skulle være noget galt.

 

Sidst på sommeren fik jeg en melding fra en grundejer, der havde haft indbrud. Heldigvis er det noget, vi sjældent oplever, men det er ubehageligt og ærgerligt, når det sker. Sørg derfor for, at I ikke har værdifulde effekter stående. Det kan være en god idé at undlade at trække for, så eventuelle indbrudstyve på forhånd kan se, at der ikke er noget at komme efter. Så kan man måske undgå skader på døre og vinduer.

 

Affaldscontainerne

Så er der det med affaldscontainerne. Jeg ved ikke, om de ”henslængte” beholdere også vil optræde hos den nuværende entreprenør. Men jeg vil gå ud fra, at de løser opgaven samvittighedsfuldt og efter forskrifterne. Det må derfor være op til den enkelte grundejer, om de vil sætte beholderne ind på grunden, hvis de ikke skal tømmes vinteren over. Det kan selvfølgelig være et signal om, at der ikke er nogen, men det var de tidligere ubrugte affaldssække jo også.

 

Vand

Vedlagt dette brev finder I en opkrævning på vand, 2. rate. Den ny kasserer er ikke fastboende, og henstiller derfor til, at I ikke betaler kontant. Derfor må beløbet ikke lægges i hans postkasse. I bedes derfor indbetale direkte på posthuset eller via netbank. Og husk at påføre afsender, så vi undgår misforståelser.

 

 

Næste års generalforsamling: 13. juni 2010. Nærmere følger.

 

Vi har på bestyrelsesmødet drøftet muligheden af at holde medlemsfest og generalforsamling samme dag, for at flest mulige medlemmer kan deltage i begge arrangementer. Vores vedtægter har ikke denne mulighed indbygget, da generalforsamlinger skal afholdes søndag. Derfor vil vi til sommer afholde medlemsfest lørdag den 12. juni og generalforsamling søndag den 13. juni. Hvis vejrguderne tillader dette, bliver begge dele afholdt i teltet på vandværksgrunden. Nærmere følger, når indbydelse og indkaldelse udsendes. Men reserver allerede nu den pågældende week-end.

 

Vandværket

I bestyrelsen arbejder vi fortsat på at etablere ringforbindelse i samarbejde med de øvrige vandværker. Det går lidt trægt, men der er nu indkaldt til fællesmøde for vandværkerne den 16. oktober, hvor de fremtidige planer er på dagsordenen. I vil kunne følge udviklingen på hjemmesiden.

 

Arbejdsdag

Vi har i bestyrelsen vurderet, at vores fællesarealer m.v. er pæne og i orden. Derfor afholdes der først arbejdsdag til foråret. Det bliver den 24/4 fra kl. 12.00. Sæt kryds i kalenderen til en hyggelig og arbejdsom dag sammen med naboer og genboer.

 

Gennemgang til Enghaven

Gennemgangen mellem Orøgaard og Enghaven er besværlig for barnevogne, kørestole o.lign. Bestyrelsen ser på problemet og overvejer, hvad vi kan gøre. Løsningen vil dog fortsat sikre, at bilkørsel mellem de to grundejerforeninger ikke foregår ad denne vej. Dette for at minimere tung og øget trafik på foreningens veje.

Løsningen vil dog stadig sikre, at udrykningskøretøjer kan passere, og at vi kan åbne for trafik, såfremt snestorm, væltede træer eller andet måtte gøre det påkrævet.

 

Bestyrelsesmøder

På hjemmesiden kan I finde referater fra bestyrelsesmøderne. Vi har afholdt møde den 6/9 2009. Her har vi blandt andet fastsat møderne for det kommende år. Hvis I skulle have emner, I ønsker behandlet i bestyrelsen, så send disse til formanden, der vil bringe jeres emner op på førstkommende møde.

 

 

Med venlig hilsen

Jane Krog

Formand