Efterårsbrev 2015 ____________________________________________________________

Kære medlemmer

Efter en blæsende sommer og en lun eftersommer er det nu tid til efterårsbrevet og årets sidste vandregning. Mange vil i den kommende tid lukke sommerhuset ned, så husk nu at lukke for vandet og tømme rørene. Glemmer man det, kan det komme til at gøre ondt i pengepungen…

Året, der gik

Bestyrelsen: Vi havde den glæde, at hele bestyrelsen i år lod sig genvælge.

Arbejdsdagen: Over 30 friske medlemmer mødte op i det gode vejr og fik sat skik på vores fælles områder. Den efterfølgende frokost var også meget velbesøgt og vældig hyggelig. Tak til alle.

Skt. Hans: Alf og Flemming brændte bålet af Sankt Hans aften, hvilket sparede foreningen for en masse penge. Tak til dem!

Generalforsamlingen: Omkring 40 medlemmer deltog i årets generalforsamling, der foregik i Ældrecenteret. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden, og ud over bestyrelsen lod også revisorerne sig genvælge. Tak til alle, der gør en indsats for fællesskabet!

Sommerfesten: Som et forsøg havde vi i år lagt sommerfesten samme dag som generalforsamlingen. Der deltog omkring 30 i løjerne, som fortsatte til langt ud på natten. Tak til alle dem, der deltog i det praktiske, ikke mindst Bente og Bjarne.

Vandværk

Vi har været nødt til at gennemføre en større renovering af rentvandstanken i år. Efterfølgende har der været lidt problemer med at få balance i tingene igen, men i skrivende stund burde tingene være på plads igen.

Hvis I får akut behov for at få lukket for vandet (fx ved beskadigelse af ledningsnettet), så har følgende nøgler til vandværket: Alf, Flemming og Henning (se hjemmesiden for kontaktinfo.) Desuden har følgende nøgler: Ole Olsen, Fasansti, og Bjarne Højlund, Vibesti.

Der følger en vandregning med dette brev. Sæt den gerne til betaling i Netbank straks.

Husk at lukke for vandet og tappe rørene af, inden i forlader sommerhuset til vinter! Ved eventuelle frostskader betaler den enkelte selv alle udgifter, inkl. vand.

Brandberedskab m.v.

Pulverslukkerne i brandskuret skal rystes grundigt før brug. Nøgle: den samme som til bommen.

Ved brand: Ring 1-1-2 straks, begræns skaderne og alarmér naboerne, bl.a. ved at trykke bilhornet i bund.

 

Fællesområder

Tag vare på vores fællesområder og saml gerne lige det dér stykke affald op og kom det i skraldespanden… Hundeejere: Fjern nu jeres hunds efterladenskaber, ligesom alle fornuftige hundeejere gør! Og husk at vedligeholde rabatten ud for din grund og at klippe grene mv. væk op til 2,5 meters højde, så der er plads til biler, folk og fæ.

Generalforsamling, arbejdsdag og Sommerfest 2016

Arbejdsdagen har vi lagt den 4. juni. Generalforsamlingen 2016 bliver afholdt 18. juni. Og vi forventer at feste igennem til Sommerfest 2016 den 2. juli.

Hjemmeside og mailliste

Den nye hjemmeside kører fint, så hold gerne øje med den her: www.oroegaard.dk .

Medlemsmail-liste: Tilmeld til janbirgit@youmail.dk

Skraldeordning

Som I nok har bemærket, har kommunen givet alle en ekstra skraldespand, så affaldet kan blive sorteret bedre. I den forbindelse vil vi opfordre til, at man nøjes med at putte sit skrald i egne skraldespande…

Grenordning

På GF 2015 vedtog man at nedlægge grenordningen igen, fordi den ansås for at være for dyr (kr. 150,- pr. parcel). Det betyder, at man kun kan lægge grenaffald på bålpladsen frem til nytår.  

Vigtige datoer 2016:

Der er planlagt bestyrelsesmøder 7. november, 9. april og 28. maj. Den 4. juni er der arbejdsdag, 18. juni generalforsamling og 2. juli sommerfest.

Se, hvad der foregår på øen næste år på www.oroe.dk  

Til sidst en lille huskeliste:

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·         Husk at klippe rabatten ved dit hus, og fjern overhængende grene op til 2,5 meters højde

·         HUSK at lukke for vandet ved hovedhanen i brønden og aftappe det vand, der står i rørene, når du forlader dit hus til vinter.

 

Efterårshilsner,

Bestyrelsen v/Birgit Friis P.