Grundejerforeningen Orøgaard
Normal Molerep. Normal
Budget  Regnskab  Difference budget budget Budget
2011 2011 2012 2012 2013
Indtægter    
   
Kontingenter (94 grundejere) 94.000 94.000 0 103.400 117.500 117.500
Indskud 1.000 0 -1.000    
diverse (restancegebyr) 1.200 1.200    
Renter 1.600 355 -1.245 1.000 1.500 1.500
96.600 95.555 -1.045 104.400 119.000 119.000
Udgifter    
   
Kontorhold 4.000 2.429 -1.571 4.000 4.000 4.200
Møder / kørsel 4.500 3.494 -1.006 4.500 4.500 5.000
Generalforsamling 3.000 1.116 -1.884 3.000 3.000 3.000
Honorar bestyrelse (tlf. & edb) 6.000 6.500 500 6.500 6.500 7.000
Forsikringer - ansvar 1.400 1.303 -97 1.450 1.450 1.800
Ejd.skat strand /renov. 0 1.234 1.234 1.400 1.400 1.500
Naturfredningsforeningen 600 1.283 683 650 650 700
Hjemmeside, EDB 2.300 520 -1.781 2.000 2.000 2.000
Gaver / repræsentation 1.500 438 -1.062 1.500 1.500 1.500
Diverse administration 300 300 500 500 600
Vejene 40.000 40.748 748 40.000 40.000 40.000
Bålplads 4.000 698 -3.302    
Strandareal og mole 7.000 497 -6.503 1.000 125.000 1.200
Arbejdsweekend 2.500 1.695 -805 2.500 2.500 3.000
Diverse rep. & vedligehold. 1.800 2.544 744 3.000 3.000 3.500
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Hensættelse medlemsfond 3.000 3.000 0 2.000 2.000 2.000
Hensættelse molen 0 0 0 11.000 0 11.000
Hensættelse skurvogn 0 0 0 2.000 2.000 2.000
Hensættelse borde/bænke til stranden 0 0 0 2.000 2.000 2.000
Overskud 12.757 400 -98.000 12.000
96.600 95.555 -1.045 104.400 119.000 119.000
Vi skal tage stilling til budget for 2012 og 2013, så 2012 bliver sidste år, hvor vi vedtager budgettet, når
halvdelen af året er gået. Fremtidigt vedtager vi budget på samme måde som vi gør med vandværket.
Orøgaardsvej.
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 15.000 , idet det forventes, at
der indenfor de næste år skal ske en renovering igen. Udgør herefter 121.478,-
Vejene. 
Udlægning af  5 cm stabilt og tromling årligt. Desuden afsat 6.000 til snerydning m.m.
Molen.
Afsættes 11.000,- årligt til vedligeholdelse og henlæggelse til fremtidig reparation.
Nødvendig renovering i størrelsesorden 120.000,- // Vi har ca. 111.000,- sparet op, så vi har det meste
til renoveringen. Vi kan låne af os selv og få sparet op i løbet af en kortere årrække.
Skurvogn og borde/ bænke (stranden).
Der er afsat midler til en fremtidig renovering af skuret og erstatning af møbler på stranden.
Bestyrelsen foreslår stigning i  kontingentet :
hvis vi ikke renoverer molen 2012 :   kr. 1.100 pr. år pr. medlem.
hvis vi renoverer molen 2012 :         kr. 1.250 pr. år pr. medlem.
Henning Peterslund
kasserer