Grundejerforeningen Orøgaard
Budget  Regnskab  Difference Budget
2010 2010 2011
Indtægter
Kontingenter (94 á 1.000,-) 94.000 94.000 0 94.000
Indskud 1.000 0 -1.000 1.000
diverse (restancegebyr) 2.000 2.000
Renter 2.775 1.531 -1.244 1.600
97.775 97.531 -244 96.600
Udgifter
Kontorhold 5.000 2.656 -2.344 4.000
Møder / kørsel 4.500 3.088 -1.412 4.500
Generalforsamling 3.000 1.171 -1.830 3.000
Honorar bestyrelse (tlf. & edb) 5.000 4.450 -550 6.000
Forsikringer - ansvar 1.250 1.282 32 1.400
Ejd.skat strand /renov. 1.250 0 -1.250 0
Naturfredn.foren.(+venstrebladet) 2.800 2.895 95 600
Hjemmeside, EDB 2.300 583 -1.717 2.300
Gaver / repræsentation 1.500 1.135 -365 1.500
Diverse administration 1.975 1.975
Vejene 34.000 43.494 9.494 40.000
Bålplads 4.000 4.133 133 4.000
Strandareal & molen 7.000 6.403 -597 7.000
Arbejdsweekend 2.500 292 -2.208 2.500
Diverse rep. & vedligehold. 1.800 3.691 1.891 1.800
Hensættelse Orøgaardsvej 20.000 20.000 0 15.000
Hensættelse medlemsfond 3.000 3.000 0 3.000
Hensættelse molen 0 0 0 0
Hensættelse skurvogn 0 0 0 0
Hensættelse advokat 3.875 0 -3.875 0
Underskud -2.717
102.775 97.531 -5.244 96.600
Bro og  trappe opsættes hhv på højre og venstre side af broen, som i 2010. 
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 15.000 , idet det
 forventes, at der indenfor de næste år skal ske en renovering igen.
Hensættelsen vil herefter udgøre kr. 101.478,33
Venstrebladet - abonnement er opsagt.
Herudover er der afsat kr. 34.000 til fortsat renovering af vejene jfr. tilbud fra 
entreprenør Peter Pedersen, således at der vil ske en opretning over 3 år, herefter 
vil det blive taget op igen til ny vurdering.  Arbejdet vil medføre udlægning af  5 cm  
stabilt og tromling årligt.  (2011 er tredje år). Desuden afsat 6.000 til snerydning m.m..
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingentet på   kr.   1.000  pr. år pr. medlem.
Henning Peterslund
kasserer