Grundejerforeningen Orøgaard                       Grundejerforeningen Orøgaard
Budget  Regnskab  Difference Budget
2009 2009 2010
Indtægter
Kontingenter (94 á 100,-) 94.000 94.000 0 94.000
Indskud 1.000 400 -600 1.000
Renter 1.900 2.307 407 2.775
96.900 96.707 -193 97.775
Udgifter
Kontorhold 5.000 2.102 -2.898 5.000
Møder/kørsel 4.500 2.784 -1.716 4.500
Generalforsamling 3.000 1.930 -1.070 3.000
Telefonhonorar 5.000 4.450 -550 5.000
Forsikringer 1.250 1.222 -29 1.250
Skat/renovation 1.250 369 -882 1.250
Naturfredningsforeningen 600 630 30 600
Vejene 34.000 27.678 -6.323 34.000
Orøgaardsvej 20.000 20.000 0 20.000
Jubilæumsfest 3.000 3.000 0 3.000
Bålplads 4.000 1.962 -2.038 4.000
Strandareal & molen 5.000 1.634 -3.366 7.000
Arbejdsweekend 2.500 -2.500 2.500
Materialer 1.800 3.849 2.049 1.800
Presseklip/edb 4.500 3.435 -1.065 4.500
Revision/gaver/diverse 1.500 3.277 1.777 1.500
Hensat advokat 3.875 3.875 3.875
overskud 14.511
96.900 96.707 -193 102.775
Bro og  trappe opsættes hhv på højre og venstre side af broen, som i 2009. 
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 20.000
idet det forventes, at der indenfor de næste år skal ske en renovering igen.
Hensættelsen vil herefter udgører kr. 71.478,33
Til vedligeholdelse af skurvogn og brandskur er afsat kr 2.500
Presseklip/edb er sat til kr 4.000 , abonnement på venstreblad koster  kr.  2.200 årl.
Herudover er der afsat kr. 34.000 til fortsat renovering af vejene jfr. tilbud fra 
entreprenør Peter Pedersen, således at der vil ske en opretning over 3 år, herefter 
vil det blive taget op igen til ny vurdering.  Arbejdet vi medføre udlægning af  5 cm  
stabilt og tromling årligt.  (2010 er andet år).
Underskud på 5.000 kan dækkes ind fra overskud 2009 eller forbrug til veje. Derfor :
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingentet på   kr.   1.000  pr. år pr. medlem.
Henning Peterslund
kasserer