Grundejerforeningen Orøgaard
                     Orøgaard grundejerforening
Budget  Regnskab  Difference Budget
2008 2008 2009
Indtægter
Kontingenter 79.900 79.900 0 94.000
Indskud 1.000 200 -800 1.000
Renter 1.900 2.107 207 1.900
82.800 82.207 -593 96.900
Udgifter
Kontorhold 3.000 4.891 1.891 5.000
Møder/kørsel 4.500 3.629 -871 4.500
Generalforsamling 3.000 1.892 -1.108 3.000
Telefonhonorar 5.600 4.600 -1.000 5.000
Forsikringer 1.250 1.182 -68 1.250
Skat/renovation 1.250 1.087 -163 1.250
Naturfredningsforeningen 600 570 -30 600
Arbejdsløn veje 11.000 12.556 1.556 11.000
Materialer veje 16.000 13.562 -2.438 23.000
Orøgaardsvej 20.000 3.459 -16.541 20.000
Jubilæumsfest 16.683 16.683 3.000
Bålplads 3.000 1.041 -1.959 4.000
Strandareal 5.000 11.602 6.602 5.000
Arbejdsweekend 2500 2.105 -395 2.500
Matrialer 1100 -1.100 1.800
Presseklip/edb 3500 2.131 -1.369 4.500
Revision/gaver/diverse 1500 1.217 -283 1.500
82.800 82.207 -593 96.900
Strandarealet sikres med rensning af dræn og vejbrønde i 2009, herudover opsættes 
bro og  trappe på højre og venstre side af broen, som i 2008. 
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 20.000
idet det forventes, at der indenfor de næste år skal ske en renovering igen.
Hensættelsen vil herefter udgører kr. 71.478,33
Til vedligeholdelse af skurvogn og brandskur er afsat kr 2.500
Presseklip/edb er sat op til kr 4.500 da abonnementet på venstrebladet koster
kr. 2.200 pr. år og kr. 2.300 er afsat til EDB udgifter.
Herudover er der afsat kr.34.000 til renovering af veje jfr. tilbud fra entreprenør Peter
Pedersen, således at der vil ske en opretning over 3 år, herefter vil det blive tager op
igen til en ny vurdering.  Arbejdet vi medføre udlægning af  5 cm stabilt og tromling årligt.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes til kr.1.000 pr. år pr. medlem en stigning på 
kr. 150.00, som fortrinsvis skal bruges til forbedring af vejene.
Antallet af medlemmer udgør  94
Britta Aagaard
kasserer