Grundejerforeningen Orøgaard
Budget  Regnskab  Difference Budget
2007 2007 2008
Indtægter
Kontingenter 77.550 77.575 25 79.900
Indskud 1.000 600 -400 1.000
Renter 1.800 1.890 90 1.900
80.350 80.065 -285 82.800
Udgifter
Kontorhold 3.000 1.025 -1.975 3.000
Møder/kørsel 1.500 4.089 2.589 4.500
Generalforsamling 3.500 2.493 -1.007 3.000
Telefonhonorar 1.300 4.800 3.500 5.600
Forsikringer 1.200 1.152 -48 1.250
Skat/renovation 1.700 1.152 -548 1.250
Naturfredningsforeningen 550 570 20 600
Arbejdsløn 10.000 10.111 111 11.000
Materialer 15.000 14.906 -94 16.000
Orøgaardsvej 20.000 20.329 329 20.000
Bålplads 7.000 2.337 -4.663 3.000
Strandareal 4.500 4.961 461 5.000
Skurvogn/brandskur 2.500 7.468 4.968 2500
Matrialer 400 1.901 1.501 1100
Presseklip/hjemmeside 3.500 1.847 -1.653 3500
Revision/gaver/diverse 1.500 924 -576 1500
overskud 3.200 0 -3.200 0
80.350 80.065 -285 82.800
Strandarealet er sikret med rensning af dræn og vejbrønde i 2008, herudover forventes .   
opsat trappe på venstre side af broen. Derfor er der afsat kr. 5.000 i 2008
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 20.000
idet det forventes, at der indenfor de næste par år skal ske en renovering igen.
Hensættelsen vil herefter udgører kr. 68,019,55.
Til vedligeholdelse af skurvogn og brandskur er afsat kr 2.500
Presseklip/edb er sat op til kr 3.500 da abonnementet på venstrebladet koster
kr. 2.100 pr. år og kr. 1400 er afsat til EDB udgifter.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes til kr. 850 pr. medlem en stigning på 
kr. 25.00
Antallet af medlemmer udgør  94
Britta Aagaard
kasserer