18.02.2014
Grundejerforeningen Orøgaard
Driftregnskab for året 2013
Indtægter Udgifter
Kontingenter 117.525,00 Kontorhold 2.005,00
Indskud 0,00 Møder / kørsel 2.636,69
Renter 332,91 Generalforsamling 1.795,00
Diverse indtægt 1.000,00 Honorar bestyrelsen 7.000,00
Enghaven 10.000,00 Forsikringer - ansvar 1.327,37
Ejd.skat strand (vurderet 1/10-2011) 2.210,10
Naturfredn.foreningen 0,00
Hjemmeside, EDB 1.089,00
Gaver, repræsentation 760,00
Diverse administration 0,00
Vejene 44.507,15
Bålplads 0,00
Strandareal & molen 90.450,00
Arbejdsweekend 1.509,50
Diverse rep. & vedligehold. 3.838,23
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000,00
        - medlemsfond 2.000,00
        - molen/tømmerflåde 7.500,00
        - skurvogn 2.000,00
        - borde/bænke stranden 2.000,00
                - advokat   0,00
187.628,04
overskud -58.770,13
128.857,91 128.857,91
Status pr. 31.12.2013
Aktiver Passiver
Formue 31.12.12 111.497,94
Overskud iflg. drift -58.770,13 52.727,81
Kassen 170,50 Orøgaardsvej 31.12.12 121.478,33
     asfaltering -15.736,25
Girokonto 80.836,69      hensat iflg drift 15.000,00 120.742,08
Nordea 127.961,43 Medlemsfond 31.12.12 14.313,29
Tilgode konting. 0,00      hensat iflg drift 2.000,00 16.313,29
Molen 31.12.12 0,00
     hensat iflg drift 7.500,00 7.500,00
Skurvogn 31.12.12 2.000,00
Mellemregning 2.551,56      hensat iflg drift 2.000,00 4.000,00
Vandværket Borde/bænke strand 31.12.12 2.000,00
     hensat iflg drift 2.000,00 4.000,00
Advokat 31.12.12 5.000,00 5.000,00
Skylder 1.237,00
      Mellemregning Vandværket    
211.520,18 211.520,18
den   08.04.2014    
kasserer, Henning Peterslund
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
den   08.04.2014        
revisor, Kjeld Olesen revisor, Per Sjøstedt