14.02.2013
Grundejerforeningen Orøgaard
Driftregnskab for året 2012
Indtægter Udgifter
Kontingenter 117.500,00 Kontorhold 1.474,37
Indskud 0,00 Møder / kørsel 4.246,85
Renter 402,13 Generalforsamling 1.748,00
Diverse indtægt 600,00 Honorar bestyrelsen 6.500,00
Forsikringer - ansvar 1.320,50
Ejd.skat strand (vurderet 1/10-2011) 1.438,03
Naturfredn.foreningen 630,00
Hjemmeside, EDB 817,00
Gaver, repræsentation 2.050,45
Diverse administration 75,00
Vejene 15.522,45
Bålplads 5.453,00
Strandareal & molen 48.125,00
Arbejdsweekend 2.280,45
Diverse rep. & vedligehold. 5.810,10
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000,00
        - medlemsfond 2.000,00
        - molen 0,00
        - skurvogn 2.000,00
        - borde/bænke stranden 2.000,00
                - advokat   0,00
118.491,20
overskud 10,93
118.502,13 118.502,13
Status pr. 31.12.2012
Aktiver Passiver
Formue 31/12 2011 111.487,01
Overskud iflg. drift 10,93 111.497,94
Kassen 109,50 Orøgaardsvej 31.12.11 106.478,33
Girokonto 94.055,25      hensat iflg drift 15.000,00 121.478,33
Nordea 161.253,00 Medlemsfond 31.12.11 12.313,29
Tilgode konting. 1.250,00      hensat iflg drift 2.000,00 14.313,29
Molen
Mellemregning Skurvogn 2.000,00 2.000,00
Borde/bænke stranden 2.000,00 2.000,00
Vandværket Advokat 5.000,00
     hensat iflg drift 0,00 5.000,00
      Mellemregning Vandværket   378,19
256.667,75 256.667,75
den   16.04.2013    
kasserer, Henning Peterslund
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
den   16.04.2013        
revisor, Kjeld Olesen revisor, Per Sjøstedt