Grundejerforeningen Orøgaard
                           Driftregnskab for året 2010
Indtægter Udgifter
Kontingenter 94.000,00 Kontorhold 2.656,25
Indskud 0,00 Møder / kørsel 3.088,40
Renter 1.531,21 Generalforsamling 1.170,50
Diverse indtægt 2.000,10 Honorar bestyrelsen 4.450,00
Forsikringer - ansvar 1.282,25
Ejd.skat strand (vurderet 1/10-2010) 0,00
Naturfredn.foren.+ venstreblad 2.895,00
Hjemmeside, EDB 583,00
Gaver, repræsentation 1.134,75
Diverse administration 1.975,00
Vejene 43.493,75
Bålplads 4.133,45
Strandareal & molen 6.402,63
Arbejdsweekend 292,00
Diverse rep. & vedligehold. 3.691,35
Hensættelse Orøgaardsvej 20.000,00
        - medlemsfond 3.000,00
        - molen 0,00
        - skurvogn 0,00
                - advokat   0,00
100.248,33
underskud -2.717,02
97.531,31 97.531,31
                                  Status pr. 31.12.2010
Aktiver Passiver
Formue 31/12 2009 101.447,49
Underskud iflg. drift -2.717,02 98.730,47
Kassen 184,50 Orøgaardsvej 31.12.09 71.478,33
Girokonto 32.472,97      hensat iflg drift 20.000,00 91.478,33
Nordea 173.957,35 Medlemsfond 31.12.09 6.313,29
Tilgode konting. 0,00      hensat iflg drift 3.000,00 9.313,29
Molen
Mellemregning Skurvogn  
Vandværket 10.438,52 Advokat 5.000,00
     hensat iflg drift 0,00 5.000,00
      Skyldig veje   12.531,25
217.053,34 217.053,34
Orø, den   25.04.2011    
Henning Peterslund
kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
       
Orø, den   25.04.2011  Kjeld Olesen Hugo Nørby
 revisor revisor