Grundejerforeningen Orøgaard
                           Driftregnskab for året 2009
Indtægter Udgifter
Kontingenter 94.000,00 Kontorhold 2.102,13
Indskud 400,00 Møder / kørsel 2.783,80
Renter 2.306,81 Generalforsamling 1.930,00
Telefonhonorar 4.450,00
Forsikringer 1.221,50
Skat / renovation 368,50
Naturfredningsforening 630,00
Vejene 27.677,50
Bålplads 1.961,60
Strandareal 1.634,25
Div. materialer 3.849,39
Presseklip, EDB 3.435,13
Revision, gaver m.m. 3.277,24
Hensat til advokat 3.875,00
Hensat til Jubilæumsfest 3.000,00
        Hensat til Orøgårdsvej   20.000,00
82.196,04
overskud 14.510,77
96.706,81 96.706,81
                                  Status pr. 31.12.2009
Aktiver Passiver
Formue 31/12 2008 86.936,72
Nordea bindingskto. 101.896,57 Overskud iflg. Drift 14.510,77 101.447,49
Nordea   72.643,09 Advokat 1.125,00
Girokonto 13.606,23 Hensat iflg drift 3.875,00 5.000,00
Kassen 379,50 Medlemsfond 31.12.08 20.000,00
Tilgode konting. 1.550,00 forbrug 2009 = jubilæum -16.686,71
Hensat iflg drift 3.000,00 6.313,29
Orøgaardsvej 31.12.08 51.478,33
Hensat iflg drift 20.000,00 71.478,33
Skyldig veje 4.337,50
        Mellemregning vandværk   1.498,78
190.075,39 190.075,39
Orø, den     03.04.2010    
Henning Peterslund
kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret, samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
       
Orø, den     03.04.2010  Vagn Krog Hugo Nørby
 revisor revisor