Grundejerforeningen Orøgaard

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2013 hos Dorte.

Afbud: Henrik

 

 

1. Nyt fra  formanden:

 

a.     Naturstyrelsen vil lave en undersøgelse af floraen ved strandarealet i august måned.

b.     Sommerfesten en god succes, genererede dog et underskud på ca.600 kr. Det blev diskuteret, hvorvidt underskuddet skulle dækkes af foreningen. Vi har en medlemsfond, der kan dække underskuddet.  Det tilstræbes fremover, at festen kommer til at  løbe rundt. Manual til  sommerfest er udarbejdet ved Birgit. Disk. Om, hvorvidt vi skal sammenlægge generalforsamling og sommerfest for at få flere til at deltage i generalforsamlingen, kun 8 matrikler, udover bestyrelsen, var repræsenteret.

c.     Efterårsbrev. Birgit efterlyser input til brevet, som grundejerne udtrykker stor tilfredshed med.

d.     Forretningsorden/ arbejdsgange: Birgit udarbejder en sådan, med hjælp fra Henning.

e.     Hvordan anerkender vi det frivillige arbejde, som mange udfører.  Få yder, mange nyder i et lidt skævt forhold.

 

2. Nyt fra kassereren:

Grundet computernedbrud udgår punktet. Snak om vandværket skal købe en PC til regnskaberne. Ingen store udgifter udover det budgetterede.

 

3. Nyt fra tovholderne:

a.Strand:  Bente bruger sin private traktor til græsslåning, hvilket  rejser spørgsmålet om erstatning, hvis materialet går i stykker.  Enighed om at foreningen betaler reparation, hvis materialet  beskadiges under arbejde for foreningen. Der er lagt branddaskere ved bordene.

b.Mole: Afleveringsforretning d.27 august.  Birgit, Alf, Henning og konsulent Peter Svendsen deltager i mødet med Rene. Vi har ikke betalt sidste rate endnu.

c.Veje og dræn: Efter kontrakten skulle Peter Petersen lave veje 4 gange årligt, men behovet har ikke været der henover sommeren. Der bliver klippet i højden i september fra 2,40 til 4,80. Grundejere holder selv det nederste. Rensning af dræn er fremover Peter Petersens opgave, 2 af drænene. Hullet oppe i Næsby er blevet asfalteret. Asfaltvejen trænger til opfyldning i revnerne, dette kan forlænge vejens levetid. Dorte kontakter rette vedkommende.

d. Opslagstavler og skilte. Henrik og Flemming arbejder videre med udskiftningen af vejskiltene.

e. Brandskur- og beredskab: Falck har netop været her og kontrollere udstyret, ny flaske opsat da den gamle var tom. Pulverslukkere skal jævnligt rystes og vendes da pulveret falder til bunds. Ved brug skal den vendes af samme årsag.

f. Arbejdsdag: Flemming samler at arbejdshold til nedtagning af trappe og lille bro i oktober måned. Vi venter med ny fælles arbejdsdag til foråret.

g. Hjemmeside:  Birgit snakker med Winnie om hvordan vi kan blive bedre til at holde siden opdateret.

h. To do-listen. Ny bestyrelsesliste skal hænges op ved skuret.

 

 

4. Vandværk:

a.Vi skal have  nye nøgler, så der kommer styr på hvem der har nøgler.  Hvem skal fremover have nøgler? 2 cylindere med 10 nøgler til hver. Bjarne kontaktes. (Flemming)

b. Filter-skylning: Der er ikke tryk nok på skylningen, blikkenslageren har været her en gang om ugen her i sommerperioden. Der ses på om der kan findes en bedre løsning. (Alf m.fl.)

c. Ca. 30 vandmålere skal udskiftes da de nu er 6 år gamle. Det koster 3-400 kr. pr. stk. (Alf)

d. Fællesmøde på tirsdag for vandværkerne på Orø, kommunen deltager i mødet.  Alf og Flemming deltager.

 

 

5. Evt.: 

a.       Kommende møder:  26/10 2013. 2014: 1/3 eller 22/2, samt 3/5

GF 15/6

b.      Henning: Honorarer for bestyrelsesarbejdet udbetales snarest.

c.       Birgit kontakter Christina Green fra Holbæk kommune vedr. fjernelse af P-mærket v. bomarealet på skiltet, der står på stien til stranden.

 

Ref: Karen

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Vandværket: Vedtægter revideres

Pga. nye offentlige krav

Alf

I gang

Vandværket: Kurser

Evaluering af behov iflg. krav

Alf

I gang

 

 

 

 

Brandinstruks opdateres

 

Birgit

I gang

 

 

 

 

Molen

Afleveringsforretning 27/8

Alf, Birgit, Henning

I gang

Stranden

Dræn oprenses løbende

Dorte/Henrik

I gang

Skilte og opslagstavler

Prioriteret liste over udskift. + almen renovering

Henrik(Birgit)

I gang

Vejene

Klip i højden + dræn under sti til stranden

Dorte+Lilian

I gang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

Dato

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

26. okt.

Bestyrelsesmøde

10 (kaffe kl. 9)

Birgit

22. februar eller 1. marts

Best.møde

10 (Kaffe kl. 9)

Birgit

3. maj

Best.møde

10 (Kaffe kl. 9)

Birgit

15. juni 2014

Generalforsamling

10.00

Birgit m.fl.