Referat af   

BESTYRELSESMØDE

Lørdag den 24.04.2010

Hos Flemming Bohnen

______________________________________________________________________________

Tilstede: Hanne Skov, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Søren Parsbæk Pedersen, Henning Peterslund og Birgit Friis Petersen.

Afbud: Robert Bob Larsen, Ole Olesen, Jane Krog

 

1. Meddelelser fra formanden:

 

2. Meddelelser fra kasseren

 

3. Projekter

 

4. Vandværket:

Handling: Bjarne og Henning

Handling: Søren følger op på kontakt til Holbæk kommune

Handling: Bjarne indhenter tilbud

 

5.  Generalforsamling 13. juni 2010

 

6. Kommende møder

·         Årsberetning: fælles projekt

·         Dagsorden

·         Dirigent

·         Budgetfremlæggelse

·         Praktisk arrangement

 

8. Evt.

-

 

Næste bestyrelsesmøde :        lørdag den 15. maj. april kl. 900 hos Ole, Strandsti 15

HUSK!:     

 

11. maj 2010

Referent: Birgit Friis

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Nødforbindelse til Næsby

Div.

Igang

Hjertestarter

Muligheder undersøges

Søren

Igang

Dræn til havet

Kommunen underrettet om coli

Bjarne og Henning

Afventer svar fra kommunen

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

?

Udsættes

 

 

KALENDER

Dato – evt. sted

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

15. maj 2010 – Strandsti 15

Bestyrelsesmøde

9.00

Søren og Ole

29. maj 2010 – ?

Evt. Bestyrelsesmøde

9.00

Bestyrelsen

12. juni 2010

Medlemsfest

 

 

13. juni 2010

Generalforsamling